SAPO แอปพลิเคชันบริหารและขายสินค้าในหลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวียดนาม

SAPO แอปพลิเคชันบริหารและขายสินค้าในหลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวียดนาม

(VOVWORLD) -SAPO คือผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีของบริษัท Sapo เวียดนามหุ้นส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ดีที่สุดในการขายปลีกและอี – คอมเมิร์ซในเวียดนาม จากจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการผลิตซอฟต์แวร์ Make...
นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล ในปี 2023 นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานสาธารณสุขนครโฮจิมินห์ นั่นคือ การจัดทำเวชระเบียนดูแลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนและฐานข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุข...
Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

(VOVWORLD) - “Make in Vietnam” เป็นคำที่มักจะได้รับการกล่าวถึงเมื่อระบุถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่คือสโลแกนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ของเวียดนาม ซึ่งเปิดตัวโดยกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในฟอรั่มแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการเทคโนโลยีเวียดนามเมื่อปี...
GapoWork ช่วยสถานประกอบการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

GapoWork ช่วยสถานประกอบการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -กลุ่มบริษัทเทคโนโลยี G- Group ได้ยืนยันสถานะในวงการซอฟแวร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในเวียดนามด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะ GapoWork -แพลตฟอร์มสนับสนุนการสื่อสารในสถานประกอบการและองค์กรที่ได้รับรางวัลซาวเควประจำปี 2022...
จังหวัดหลางเซินพัฒนาพลเมืองดิจิทัล

จังหวัดหลางเซินพัฒนาพลเมืองดิจิทัล

(VOVWORLD) -ในโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติ จังหวัดหลางเซินได้กำหนด 5 เสาหลักคือ “ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในองค์กรพรรค” พัฒนารัฐบาลดิจิทัล” “เศรษฐกิจดิจิทัล”...
รถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับอัจฉริยะระดับ 4 อนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับในเวียดนาม

รถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับอัจฉริยะระดับ 4 อนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับในเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นักวิทยาศาสตร์ชาวเวียดนามได้ปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม...
เครือข่ายประกอบธุรกิจแบบชุมชน – เชื่อมโยงเพื่อความสำเร็จ

เครือข่ายประกอบธุรกิจแบบชุมชน – เชื่อมโยงเพื่อความสำเร็จ

(VOVWORLD) -ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ปัจจุบัน คำว่า “เครือข่ายสังคม” และ “แพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ” ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่คุ้นเคยของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีลักษณะเชื่อมโยงในชุมชนเท่านั้นและแพลตฟอร์มอี...
ผลักดันแนวโน้มการนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ

ผลักดันแนวโน้มการนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สินค้าเกษตรของเวียดนามได้ถูกขายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ โดยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ในความเป็นจริง การขายสินค้าเกษตรผ่านอี – คอมเมิร์ซไม่เพียงแต่สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรเท่านั้น หากยังเป็นการพิสูจน์ว่าการขายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มอี...
บริษัท Cloudify Vietnam เดินหน้าในขบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

บริษัท Cloudify Vietnam เดินหน้าในขบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

(VOVWORLD) -จากการเป็นหนึ่งในสถานประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำที่ให้การสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ในเวียดนามปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทหุ้นส่วนเทคโนโลยี Cloudify Vietnam...
เยาวชนจังหวัดเตี่ยนยางทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการเลี้ยงกวาง

เยาวชนจังหวัดเตี่ยนยางทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการเลี้ยงกวาง

(VOVWORLD) -ในจังหวัดเตี่ยนยาง ภาคใต้เวียดนาม การทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการเลี้ยงกวางเพื่อเอาเนื้อของนาย เหงียนหว่างเหวียด ที่หมู่บ้านฟู้แถ่งเอ ตำบลฟีเกี๊ยด...
CMC Telecom กับเป้าหมายการพัฒนาเวียดนามเป็น Digital Hub แห่งเอเชีย

CMC Telecom กับเป้าหมายการพัฒนาเวียดนามเป็น Digital Hub แห่งเอเชีย

(VOVWORLD) - ร่างโครงการวางผังโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ช่วงปี 2021 – 2030 ได้รับการจัดทำโดยกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งตั้งเป้าหมายถึงปี 2030 เวียดนามจะพัฒนาเป็น“Digital Hub” หรือศูนย์กลางการเก็บข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเก็บ...
การทำธุรกิจสตาร์ทอัพและสร้างฐานะจากใบ “โบ่นโบ่น”

การทำธุรกิจสตาร์ทอัพและสร้างฐานะจากใบ “โบ่นโบ่น”

(VOVWORLD) -ด้วยความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างฐานะจากผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น นาง ฝ่ามถิห่งเงวียน ในหมู่บ้านเสอต๋าย ตำบลแถกฟู้ อำเภอก๊ายเนื้อก จังหวัดก่าเมา...
สถานประกอบการเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวรุดหน้าต่อไป

สถานประกอบการเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวรุดหน้าต่อไป

(VOVWORLD) -การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เปิดทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่อาชีพต่างๆในเวียดนาม ซึ่งทุกหน่วยงานต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อคงอยู่และพัฒนา...
สาวชาวม้งช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านข่องทางดิจิทัล

สาวชาวม้งช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านข่องทางดิจิทัล

(VOVWORLD) -นางสาว มาถิชู้ เกิดเมื่อปี 1991 เธอเป็นชาวม้งที่ได้ก่อตั้งสหกรณ์เกษตร 3 แห่งในตำบลเหมื่องเคือง จังหวัดลาวกาย ด้วยชีวิตวัยเด็กที่ลำบากมากเนื่องจากเกิดและเติบโตในพื้นที่เขตเขาของตำบลต๋าหง่ายโจ่...
จังหวัดแทงฮว้าผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

จังหวัดแทงฮว้าผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -โครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลถึงปี 2030 ของจังหวัดแทงฮว้าได้กำหนดให้ถือประชาชนและสถานประกอบการเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น ทางการจังหวัดฯ กำลังพยายามปฏิบัติหน้าที่นี้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฯ
เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบเพื่อช่วยเยาวชนจังหวัดดั๊กลักทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบเพื่อช่วยเยาวชนจังหวัดดั๊กลักทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) - การช่วยเหลือเยาวชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดตั้งสโมสรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพหรือการจัดการประกวดธุรกิจสตาร์ทอัพคือวิธีที่จังหวัดดั๊กลักกำลังปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและเดินพร้อมกับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในเขตชนบทในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ
กองทุนเยาวชนบิ่งดิ๋งสตาร์ทอัพ ที่พึ่งที่มั่นคงสำหรับการสร้างฐานะ

กองทุนเยาวชนบิ่งดิ๋งสตาร์ทอัพ ที่พึ่งที่มั่นคงสำหรับการสร้างฐานะ

(VOVWORLD) -นับตั้งแต่ปี 2015 กองเยาวชนจังหวัดบิ่งดิ๋งได้จัดตั้งกองทุน “เยาวชนบิ่งดิ่งสตาร์ทอัพ” ซึ่งช่วยให้โครงการสตาร์ทอัพของเยาวชนหลายโครงการได้ประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นและส่งเสริมบทบาทของกองเยาวชนที่อยู่เคียงข้างเยาวชนในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ
คุณ อาเย สร้างแรงบันดาลใจในการให้บริการการท่องเที่ยวต่อชนกลุ่มน้อยเผ่าม้ง

คุณ อาเย สร้างแรงบันดาลใจในการให้บริการการท่องเที่ยวต่อชนกลุ่มน้อยเผ่าม้ง

(VOVWORLD) -ผลสำเร็จจากความมานะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อปฏิบัติรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนได้ช่วยให้นาย อย่างอาเย ชาวเผ่าม้งในตำบล ลาป๊านเติ๋น อำเภอเขตเขา หมู่กังฉายในจังหวัดเอียนบ๊ายได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น” ประจำปี...
อี- คอมเมิร์ซหลังวิกฤตโควิด -19 โอกาสและความท้าทายของสตาร์ทอัพเวียดนาม

อี- คอมเมิร์ซหลังวิกฤตโควิด -19 โอกาสและความท้าทายของสตาร์ทอัพเวียดนาม

(VOVWORLD) -การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงไป ในสภาวการณ์ดังกล่าว อี – คอมเมิร์ซ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งนี่เป็นโอกาสให้สถานประกอบการสตาร์ทอัพเวียดนามเข้าร่วมกระบวนการอี...
ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

(VOVWORLD) -จากการเชื่อมโยงกับเกษตรกรในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูป ปัจจุบันนี้มีเยาวชนหลายคนในจังหวัดดั๊กนงได้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนเองและชุมชน
ชาวบ้านอำเภอก๊ายเนือก จังหวัดก่าเมา สร้างฐานะด้วยการปลูกพืชเฉพาะถิ่นผสานกับการเลี้ยงปลา

ชาวบ้านอำเภอก๊ายเนือก จังหวัดก่าเมา สร้างฐานะด้วยการปลูกพืชเฉพาะถิ่นผสานกับการเลี้ยงปลา

(VOVWORLD) -ต้นโบ่นโบ่นในภาษาเวียดนามหรือต้นธูปฤาษี(ต้นกกช้าง)ในภาษาไทยคือพืชเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดก่าเมา โดยเฉพาะในอำเภอก๊ายเนือก ในช่วงก่อนพืชชนิดนี้เป็นหญ้าที่ไร้คุณค่าแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นผักเฉพาะถิ่นที่มีมูลค่าสูง มีเครื่องหมายการค้าแบบหมู่คณะ “ผลิตภัณฑ์โบ่นโบ่นก๊ายเนือก”...
จังหวัดยาลายสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรจากการปลูกอ้อยในพื้นที่แห้งแล้ง

จังหวัดยาลายสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรจากการปลูกอ้อยในพื้นที่แห้งแล้ง

(VOVWORLD) -ในจังหวัดยาลาย สภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตไม่ดี แต่ชาวบ้านในตำบล เฮอโบง อำเภอ ชือเซ ได้พัฒนาพื้นที่ปลูกอ้อย...