SAPO แอปพลิเคชันบริหารและขายสินค้าในหลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวียดนาม

SAPO แอปพลิเคชันบริหารและขายสินค้าในหลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวียดนาม

(VOVWORLD) -SAPO คือผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีของบริษัท Sapo เวียดนามหุ้นส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ดีที่สุดในการขายปลีกและอี – คอมเมิร์ซในเวียดนาม จากจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการผลิตซอฟต์แวร์ Make...
นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล ในปี 2023 นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานสาธารณสุขนครโฮจิมินห์ นั่นคือ การจัดทำเวชระเบียนดูแลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนและฐานข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุข...
Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

(VOVWORLD) - “Make in Vietnam” เป็นคำที่มักจะได้รับการกล่าวถึงเมื่อระบุถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่คือสโลแกนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ของเวียดนาม ซึ่งเปิดตัวโดยกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในฟอรั่มแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการเทคโนโลยีเวียดนามเมื่อปี...
สตาร์ทอัพนวัตกรรม : มีเงื่อนไขที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็ว

สตาร์ทอัพนวัตกรรม : มีเงื่อนไขที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็ว

(VOVWORLD) -หนึ่งในจุดเด่นที่น่าประทับใจในภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงความลำบากที่ผ่านมาคือการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะสตาร์ทอัพนวัตกรรม ซึ่งในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างซับซ้อนและในยุคชีวิตวิถีใหม่ ความคิดริเริ่ม มาตรการแก้ไข...
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลักดันให้สตาร์ทอัพปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในด้านการศึกษา

การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลักดันให้สตาร์ทอัพปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในด้านการศึกษา

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลได้กลายเป็นโครงการสำคัญของประเทศที่มีการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการศึกษา...
ประสิทธิภาพจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐานเวียดแก๊ปในนาข้าวที่จังหวัดก่าเมา

ประสิทธิภาพจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐานเวียดแก๊ปในนาข้าวที่จังหวัดก่าเมา

(VOVWORLD) -ช่วงนี้ ก่าเมากำลังย่างเข้าสู่ฤดูเก็บกุ้งก้ามกรามขาย โดยเกษตรกรมีความยินดีเป็นอย่างมากที่สามารถขายได้ในราคาสูงกว่าช่วงที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่ 4 ช่วยให้มีเงินต้อนรับตรุษเต๊ต รูปแบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในนาข้าวเป็นก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฯในหลายเดือนที่ผ่านมา...
สตรีในจังหวัดกอนตุมกับกระบวนการสตาร์ทอัพ

สตรีในจังหวัดกอนตุมกับกระบวนการสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) -เพื่อปฏิบัติโครงการ “สนับสนุนสตรีทำธุกิจสตาร์ทอัพระยะปี 2017-2025” ของนายกรัฐมนตรี ในเวลาที่ผ่านมา สหพันธ์สตรีเวียดนามทุกระดับในจังหวัดกอนตุมได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันและแปรแนวคิดเกี่ยวกับการสตาร์ทอัพของสมาชิกให้เป็นความจริง ความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ได้ช่วยให้สตรียากจนและสตรีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในท้องถิ่นสามารถมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รูปแบบใหม่ในการให้บริการกิจกรรมกีฬาในแม่น้ำเห่า

รูปแบบใหม่ในการให้บริการกิจกรรมกีฬาในแม่น้ำเห่า

(VOVWORLD) -นาย เหงียนหงอกมิงห์ เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งทุกอย่างแล้วกลับนครเกิ่นเทอทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ให้บริการกระดานโต้คลื่น SUP ในแม่น้ำเห่า ซึ่งก็ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นและเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวที่มาลองเล่นเป็นอย่างมาก
สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในจังหวัดกว๋างนาม

สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรมในจังหวัดกว๋างนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยนับวันมีเยาวชนที่กล้าลงทุนทำธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่พยายามฟันฝ่าอุปสรรคสร้างฐานะที่มั่นคงในจังหวัดกว๋างนาม
การส่งออกผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการสตาร์ทอัพมีความได้เปรียบต่างๆ

การส่งออกผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการสตาร์ทอัพมีความได้เปรียบต่างๆ

(VOVWORLD) -การจำหน่ายสินค้าถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของสถานประกอบการสตาร์ทอัพทุกแห่งเพราะมีข้อจำกัดในด้านเงินทุนและประสบการณ์ โดยเฉพาะการส่งออกไปต่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าที่สูงกว่าก็ประสบความยากลำบากเนื่องจากเงื่อนไขต่างๆทางเทคนิก แต่อย่างไรก็ตาม จากการกำหนดแนวทางการทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างถูกต้องบวกกับบรรยากาศการผสมผานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกของเวียดนามที่นับวันเข้มแข็งมากขึ้น การบริโภคและการส่งออกของสถานประกอบการสตาร์ทอัพนับวันได้รับความสะดวกที่น่ายินดีต่างๆ
การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบบุ๊คคาเฟ่ที่นครเกิ่นเทอ

การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบบุ๊คคาเฟ่ที่นครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) -ที่นครเกิ่นเทอ ร้านหนังสือที่มีชื่อว่า “หนังสือและเรื่องราว” ของคุณฟานหงอกเฟิ้นที่ตั้งอยู่ในร้านน้ำชาก๋อหงอดที่เขตนิงห์เกี่ยว นครเกิ่นเทอ เป็นร้านที่ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักกันดี...
โควิด - 19 เป็นพลังขับเคลื่อนให้สถานประกอบการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล

โควิด - 19 เป็นพลังขับเคลื่อนให้สถานประกอบการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล

(VOVWORLD) -อี-คอมเมิร์ซหรือการค้าออนไลน์เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีส่วนร่วมต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและชีวิตสังคมเป็นอย่างมาก ในตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อี-คอมเมิร์ซนับวันแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และศักยภาพเพื่อให้สถานประกอบการสตาร์ทอัพพัฒนาบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
โมเดลอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากดินเหนียว หนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ

โมเดลอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากดินเหนียว หนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ

(VOVWORLD) -โมเดลผลไม้ อาหารและเครื่องดื่มขนาดจิ๋วที่ทำจากดินเหนียวของนางฝ่ามถวิ่แทงถาว ในเขตนิงเกี่ยว นครเกิ่นเทอได้สร้างกระแสความสนใจให้แก่ผู้พบเห็น โดยเฉพาะคนที่รักและชื่นชอบโมเดลตกแต่งบ้าน ถึงแม้ในช่วงที่นครเกิ่นเทอกำลังปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...
การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือแนวโน้มที่นครไฮฟองกำลังมุ่งปฏิบัติ

การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือแนวโน้มที่นครไฮฟองกำลังมุ่งปฏิบัติ

(VOVWORLD) - เมื่อเร็วๆนี้ นครไฮฟองได้ประกาศมติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลถึงปี 2025 กำหนดแนวทางถึงปี 2030 ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของการพัฒนาและเป็นหน้าที่หลักในการดำเนินงานของสำนักงาน องค์กร ประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่งเพื่อพัฒนาเป็นหนึ่งในตัวเมืองดิจิทัลชั้นนำของประเทศ
ความปรารถนาในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊ก

ความปรารถนาในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊ก

(VOVWORLD) -บนเจตนารมณ์ “ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเพื่อพิชิตความใฝ่ฝัน” เยาวชนบางส่วนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊กได้เลือกกลับบ้านเกิดเพื่อทำธุรกิจสตาร์ทอัพแทนการหางานทำในต่างถิ่น ซึ่งหลายคนสามารถใช้ความได้เปรียบของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาบ้านเกิด
สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อดึงดูดการลงทุนให้แก่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อดึงดูดการลงทุนให้แก่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

(VOVWORLD) -ในหลายปีที่ผ่านมา เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้ไหลเข้าเวียดนามจำนวนมาก แต่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...
รูปแบบการทำธุรกิจสตาร์ทอัพต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จในโครงการสนับสนุนสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

รูปแบบการทำธุรกิจสตาร์ทอัพต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จในโครงการสนับสนุนสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นรูปแบบการปล่อยคาร์บอนต่ำ ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงานทำและค้ำประกันความยุติธรรมในสังคม โดยผู้ประกอบการสตรีได้ประสบความสำเร็จจากรูปแบบการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการของรัฐบาลที่ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2016 เพื่อสนับสนุนสตรีทำธุรกิจสตาร์ทัพระยะปี 2017...
หน่วยงานภาษีมุ่งพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและประชาชน

หน่วยงานภาษีมุ่งพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและประชาชน

(VOVWORLD) -เพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลระยะปี 2021-2025 และแนวทางถึงปี 2030 ในเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภาษีเวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการปรับสู่ยุคดิจิทัลด้วยการปฏิบัติโครงการต่างๆ เช่น ผลักดันอี-คอมเมิร์ซ ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านภาษี...
แปรแผนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษาให้เป็นจริง

แปรแผนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษาให้เป็นจริง

(VOVWORLD) -ปัจจุบันนี้ ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่นครโฮจิมินห์มีนักศึกษาหลายคนที่วางแผนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพและสามารถปฏิบัติให้เป็นความจริงได้ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ ซึ่งในการประกวดการทำธุรกิจสตาร์ทอัพหลายครั้ง มีโครงการของนักศึกษาหลายโครงการที่ได้รับคำชื่นชมและความสนใจจากองค์กรและสถานประกอบการต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมลงทุนเพื่อแปรแผนการเหล่านี้ให้กลายเป็นความจริง
ประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา ที่เวียดนาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook, Zalo ได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งนับวันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คน...