จังหวัดกว๋างนิงห์ จุดเด่นของการผลิตอุตสาหกรรมในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

(VOVWORLD) - ในภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดกว๋างนิงห์ยังถือเป็นจุดเด่นของการผลิตอุตสาหกรรม โดยสามารถธำรงอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพของเศรษฐกิจได้ 
จังหวัดกว๋างนิงห์ จุดเด่นของการผลิตอุตสาหกรรมในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 - ảnh 1 จังหวัดกว๋างนิงห์ จุดเด่นของการผลิตอุตสาหกรรมในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมถ่านหิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดกว๋างนิงห์ประสบความยากลำบากเพราะไม่เพียงแต่ต้องธำรงการผลิตและประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่กรรมกรนับหมื่นคนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคดังกล่าว เครือบริษัทอุตสาหกรรมถ่านหินเวียดนามหรือทีเควีได้ใช้มาตรการต่างเพื่อรับมืออย่างทันการณ์และเร่งรัดในการผลิต ซึ่งทุกสาขาต่างพยายามปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ใช้ระบบเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เครือบริษัทยังใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาสุขภาพให้แก่แรงงาน ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา เครือบริษัทฯสามารถขุดเจาะถ่านหินได้ประมาณ 22.5 ล้านตัน คิดเป็นกว่าร้อยละ 22  ของแผนที่วางไว้ในปี 2020 และรายได้บรรลุประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นาย เหงียนแหม่งเตื่อง ผู้บริหารของเครือบริษัทฯให้ข้อสังเกตว่า “การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ได้ส่งผลกระทบถึงปริมาณการผลิตและการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเงื่อนไขการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของปีนี้ เรายังคงสามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในแต่ละช่วงอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการผลิต โดยมีบางเป้าหมายที่สามารถทำได้ดีกว่าแผนที่วางไว้ พร้อมกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค”

จากผลกระทบของโรคโควิด 19 รายได้ของหน่วยงานการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกว๋างนิงห์ลดลงเป็นอย่างมาก แต่การธำรงอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและความมีเสถียรภาพของภาคการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำได้ช่วยให้อัตราการขยายตัวของจังหวัดฯยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 7.2  แต่ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด 19 กำลังแพร่ระบาด ทางการจังหวัดได้วางแผนว่าในไตรมาสที่ 2 และในปี 2020  อุตสาหกรรมและการก่อสร้างยังมีส่วนร่วมมากที่สุดต่ออัตราการขยายตัวของจังหวัดแทนหน่วยงานการท่องเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมถ่านหินจะเพิ่มปริมาณการขุดจาก 40.5 ล้านตันขึ้นเป็นอย่างน้อย 41 ล้านตันในปี 2020  ค้ำประกันปริมาณและคุณภาพของถ่านหินเพื่อจัดสรรให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าขึ้นเป็น 38.6  กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางการจังหวัดได้อำนวยความสะดวกและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมถ่านหินเพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ผลักดันการเวนคืนที่ดิน มอบใบอนุญาตขุดเจาะเหมืองแร่และการนำเข้าอุปกรณ์สำหรับการผลิตถ่านหินเป็นต้น ควบคู่กันนั้น ทางจังหวัดยังตระหนักได้ดีว่า ต้องผลักดันการลงทุนและขยายโครงการผลิตต่างๆ อนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตดำเนินการโดยเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การส่งออกสินค้า นาย เหงียนวันทั้ง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนิงห์ได้ย้ำถึงมาตรการแก้ไขคือเน้นการลงทุนของภาครัฐ ผลักดันโครงการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้แก่โครงการที่สามารถเสร็ตสิ้นระเบียบการขออนุญาตเพื่อเปิดดำเนินการในปี2020 “เราจะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานประกอบการพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจเพื่อสมทบรายรับงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานปกครองภาครัฐและเจ้าหน้าที่ข้าราชการในจังหวัดต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นและแก้ไขอุปสรรคต่างๆในด้านระเบียบราชการโดยเร็วเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการ”

พร้อมกับการเกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 อย่างใกล้ชิด ทางการจังหวัดกว๋างนิงห์ยังคงจัดทำแผนการต่างๆเพื่อผลักดันอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและของแต่ละหน่วยงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจสังคมพร้อมกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด