แก้ไขอุปสรรคเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร

(VOVworld) – ใน๖เดือนที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตในภาคการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๐๑๑ แต่ภาคการเกษตรยังคงประสบอุปสรรคนานัปการ ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการส่งออก๒หมื่น๖พันล้านเหรียญสหรัฐในปี๒๐๑๒ ภาคการเกษตรต้องมีความพยายามมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้(VOVworld) –  ใน๖เดือนที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตในภาคการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๐๑๑ แต่ภาคการเกษตรยังคงประสบอุปสรรคนานัปการ เช่น ราคาสินค้าเกษตรส่งออกลดลง  ความผันผวนของตลาดส่งออกและการกีดกันทางการค้าของประเทศนำเข้าดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการส่งออก๒หมื่น๖พันล้านเหรียญสหรัฐในปี๒๐๑๒ ภาคการเกษตรต้องมีความพยายามมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้
แก้ไขอุปสรรคเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร - ảnh 1
ราคาสินค้าเกษตรลดลง(Photo:Internet)

ผลสำเร็จในการผลิตของภาคการเกษตรใน๖เดือนแรกของปีนี้ คือ อัตราการขยายตัวจีดีพีบรรลุร้อยละ๒.๘ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ มูลค่าการผลิตเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำบรรลุกว่า๑๑๐ล้านล้านด่ง มูลค่าการส่งออกบรรลุ๑หมื่น๓พัน๖ร้อยล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๐๑๑  มูลค่าส่วนเกินของภาคการเกษตรบรรลุ๕พัน๗ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ มีส่วนร่วมลดความเสียเปรียบดุลย์การค้าซึ่งผลสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่า ภาคการเกษตรกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจภายในประเทศและโลกกำลังถดถอย นายCao Đức Phát รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกล่าวว่า  แม้ว่า ภาพรวมของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้น แต่ตลาดโลกกำลังประสบอุปสรรค โดยเฉพาะ ราคาสินค้าเกษตรได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อผลการส่งออกของทั้งภาคเกษตร นอกจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรแล้ว สาเหตุอีกประการที่ทำให้ตัวเลขการส่งออกลดลงคือเวียดนามยังไม่สามารถสร้างและปกป้องเครื่องหมายการค้าสินค้าเกษตรตรงตามจุดแข็งและศักยภาพซึ่งทำให้ราคาสินค้าเกษตรของเวียดนามต่ำกว่าประเทศอื่นๆและไม่มีเสถียรภาพ เช่น ปลาสวาย ปัจจุบัน มีสถานประกอบการจำนวนมากระงับการประกอบธุรกิจเนื่องจากขาดทุน สมาพันธ์แปรรูปและส่งออกสัตว์น้ำเวียดนามเผยว่า ปัจจุบัน มีสถานประกอบการร้อยละ๗๐ประสบภาวะขาดทุนเนื่องจากธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจนทำให้สถานประกอบการขาดสภาพคล่อง นายDoãn Tới ผู้จัดการบริษัทหุ้นส่วนNam Việt กล่าวว่า เพื่อให้ราคาปลาสวายที่ส่งออกฟื้นตัวจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเพื่อให้สถานประกอบการแปรรูปปลาสวายมีเงินทุนทำการผลิตและคำปรึกษาจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญในการวางนโยบายพัฒนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นขนาดการผลิต  คุณภาพ เครื่องหมายการค้าและตลาด “ต้องให้สิทธิพิเศษแก่สถานประกอบการส่งออก และต้องมีนโยบายเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำเพื่อผลักดันการส่งออก รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทางการเงินเแก่สถานประกอบการเพื่อช่วยให้หน่วยงานการเกษตรพัฒนาถือเป็นสิ่งที่ดีมาก”  

แก้ไขอุปสรรคเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร - ảnh 2
การแปรรูปมะม่วงหิมะพานต์เพื่อส่งออก(Photo:Internet)

เกี่ยวกับตลาดส่งออก กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกำลังเน้นมาตรการแก้ไขอุปสรรคและติดตามสถานการณ์เพื่อแจ้งให้เกษตรกรรับทราบโดยเร็วเพื่อปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องทั้งด้านจำนวนและประเภทของผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทยังเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสินค้าเกษตรสำคัญ ปรับปรุงโครงสร้าง ขนาดการผลิต ผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรมีกำไร กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทจะแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าในเชิงรุก ส่วนสถานประกอบการต้องพยายามเจาะตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออก ชดเชยความเสียหายจากราคาที่ตกต่ำ นอกจากตลาดเดิม เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่นและยุโรปแล้ว ตลาดอีกแห่งที่มีความสำคัญก็คือจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ และเวียดนามอยู่ติดกับจีน ดังนั้นการผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าจึงมีความสำคัญต่อทั้งสองฝ่าย ในเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ผลักดันความร่วมมือทางการค้า นายNguyễn Quốc Hải รองหัวหน้าแผนกบริหารการนำเข้าส่งออกเขตLạng Sơn แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้กำชับสถานประกอบการเวียดนามที่ส่งออกไปยังตลาดจีนว่า “สาเหตุที่ทำให้การส่งออกประสบความล้มเหลวคือพวกเรายังไม่มีแผนการส่งออกแบบรวมศูนย์และมีเอกภาพและยังไม่มีพันธกรณีที่รัดกุม  สถานประกอบการเวียดนามควรให้ความสนใจต่อตลาดจีน มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อทำการผลิตตรงตามฤดู จัดการส่งออกตามแผนที่วางไว้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสถานประกอบการภายในประเทศ”    ถ้าสามารถแก้ไขอุปสรรคในการผลิตเกษตรและผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานเกษตรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ใน๖เดือนที่เหลือของปีนี้ การส่งออกสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ และเวียดนามจะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกสินค้าเกษตรที่๒หมื่น๖พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งจะสามารถพัฒนาภาคการเกษตรให้กลายเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักของประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด