ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคม

ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคม

(VOVWORLD) - เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับอีเมล์และและคอมเมนต์จากผู้ฟังรวม 372 ฉบับจาก 37 ประเทศและดินแดน โดยรายการภาคภาษาไทยได้รับอีเมล์และคอมเมนต์...
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 11 มีนาคม

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 11 มีนาคม

(VOVWORLD) -เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางผู้จัดทำรายการได้รับอีเมล์และคอมเมนต์จากผู้ฟังเกือบ 401 ฉบับจาก 37 ประเทศและดินแดน โดยรายการภาคภาษาไทยได้รับอีเมล์และคอมเมนต์ 12...
ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 4 มีนาคมปี 2023

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 4 มีนาคมปี 2023

(VOVWORLD) -ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับอีเมล์และคอมเมนต์จากผู้ฟังรวม 354 ฉบับจาก 38 ประเทศและดินแดน โดยรายการภาคภาษาไทยได้รับอีเมล์และคอมเมนต์ 12 ฉบับ เช่น อาจารย์ เกษม...
 ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 26 กุมภาพันธ์

ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 26 กุมภาพันธ์

(VOVWORLD) - ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับอีเมล์และและคอมเมนต์จากผู้ฟังรวม 395 ฉบับจาก 38 ประเทศและดินแดน โดยรายการภาคภาษาไทยได้รับอีเมล์และคอมเมนต์ 13 ฉบับ...
ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์

ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์

(VOVWORLD) - เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางผู้จัดทำรายการได้รับอีเมล์และคอมเมนต์จากผู้ฟังเกือบ 400 ฉบับจากกว่า 30 ประเทศและดินแดน โดยรายการภาคภาษาไทยได้รับอีเมล์และคอมเมนต์...
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 11 กุมภาพันธ์

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 11 กุมภาพันธ์

(VOVWORLD) -เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการ 395 ฉบับจาก 38 ประเทศและดินแดน...
ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ปี 2023

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ปี 2023

(VOVWORLD) - สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางวีโอวี 5 ได้รับคอมเมนต์และจดหมายจากผู้ฟัง 728 ฉบับจาก 38 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งผู้ฟังชาวไทย เช่น คุณ พิเชษฐ์ ทองพุ่ม อาจารย์ เกษม ทั่งทอง...
รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 28 มกราคม

รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 28 มกราคม

(VOVWORLD) - ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางผู้จัดทำรายการได้นำเสนอรายการและกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับตรุษเต๊ตเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเวียดนามมากขึ้น
ประธานสถานีวิทยุเวียดนาม โด๋เตี๊ยนสี อวยพรปีใหม่ผู้ฟัง

ประธานสถานีวิทยุเวียดนาม โด๋เตี๊ยนสี อวยพรปีใหม่ผู้ฟัง

(VOVWORLD) -ประธานสถานีวิทยุเวียดนาม โด๋เตี๊ยนสี อวยพรปีใหม่ผู้ฟังเวียดนาม ผู้ฟังที่เป็นชาวต่างชาติและพี่น้องชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ในโอกาสตรุษเต๊ตปี2023
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคม

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคม

(VOVWORLD) -เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการ 412 ฉบับจาก 36 ประเทศและดินแดน...
ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 7 มกราคมปี 2023

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 7 มกราคมปี 2023

(VOVWORLD) - สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางวีโอวี 5 ได้รับคอมเมนต์และจดหมายจากผู้ฟังกว่า 380 ฉบับจาก 36 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งผู้ฟังชาวไทย เช่น คุณ พิเชษฐ์...
ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 24 ธันวาคม

ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 24 ธันวาคม

(VOVWORLD) - สำหรับรายการวันนี้ เราจะสรุปจดหมาย อีเมล์และคอมเมนต์ที่ท่านผู้ฟังส่งถึงผู้จัดทำรายการในปี 2022 โดยในปี 2022 รายการภาคภาษาไทยได้รับอีเมล์และคอมเมนต์จากผู้ฟังรวม 400 ฉบับ ลดลง...
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 17 ธันวาคม

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 17 ธันวาคม

(VOVWORLD) - เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการ 316 ฉบับจาก 33 ประเทศและดินแดน...
ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 10 ธันวาคมปี 2022

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 10 ธันวาคมปี 2022

(VOVWORLD) - สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางวีโอวี 5 ได้รับคอมเมนต์และจดหมายจากผู้ฟังกว่า 300 ฉบับจาก 34 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งผู้ฟังชาวไทย เช่น คุณ...
รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 3 ธันวาคม

รายการตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 3 ธันวาคม

(VOVWORLD) - ผู้ฟังหลายท่านได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกาลผูกเสี่ยวเที่ยวงานไหม ประจำปี 2565 การจัดการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภาคกลางเวียดนาม
ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 26 พฤศจิกายนปี 2022

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 26 พฤศจิกายนปี 2022

(VOVWORLD) -สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางวีโอวี 5 ได้รับคอมเมนต์และจดหมายจากผู้ฟังกว่า 327 ฉบับจาก 33 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งผู้ฟังชาวไทย เช่น คุณ พิเชษฐ์...
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 19 พฤศจิกายน

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 19 พฤศจิกายน

(VOVWORLD) -เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการ 370 ฉบับจาก 35 ประเทศและดินแดน...
ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 12 พฤศจิกายน

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 12 พฤศจิกายน

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากได้เลือกมาเรียนต่อที่เวียดนามในสาขาต่าง ๆ เช่น ภาษาเวียดนามและเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วที่ประเทศไทยล่ะ...