สร้างแรงกระตุ้นให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างแรงกระตุ้นให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

(VOVWORLD) - ฟอรั่มเศรษฐกิจสังคมเวียดนามปี 2023ที่จัดโดยสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 กันยายน ณ กรุงฮานอยได้ย้ำถึงการสร้างสรรค์และส่งเสริมพลังภายในที่เข้มแข็งเพื่อรับมือความท้าทายและความผันผวนของสถานการณ์ภายนอก ซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญจากความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคและการแก้ไขผลกระทบหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...
สภาแห่งชาติเวียดนามยืนยันถึงการเข้าร่วมที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบในสหภาพรัฐสภาโลก

สภาแห่งชาติเวียดนามยืนยันถึงการเข้าร่วมที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบในสหภาพรัฐสภาโลก

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 14 -17 กันยายน สภาแห่งชาติเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สส.รุ่นใหม่โลกครั้งที่ 9...
เวียดนามพยายามปฏิบัติอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

เวียดนามพยายามปฏิบัติอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

(VOVWORLD) - เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่ 158 ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี หรือ CAT...
ร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขเน้นรายละเอียดนโยบายด้านที่ดินสำหรับชนกลุ่มน้อย

ร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขเน้นรายละเอียดนโยบายด้านที่ดินสำหรับชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - หลังจากได้รับการปรับปรุงมาหลายครั้ง ปัจจุบัน ร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขได้ระบุถึงรายละเอียดของนโยบายค้ำประกันที่ดินสำหรับกิจกรรมในชุมชน การมอบที่ดิน ให้เช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมสำหรับชนกลุ่มน้อยที่มีฐานะยากจนในเขตที่ยากจนอย่างชัดเจนมากขึ้น...
ผลงานด้านบุคลากรในครึ่งวาระของสมัชชาใหญ่พรรคทั่วประเทศสมัยที่ 13

ผลงานด้านบุคลากรในครึ่งวาระของสมัชชาใหญ่พรรคทั่วประเทศสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - ในความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การค้ำประกันความมั่นคงและกลาโหมของประเทศในครึ่งวาระของสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีส่วนร่วมที่สำคัญและนิมิตหมายที่โดดเด่นของงานด้านบุคลากร ซึ่งต่อจากผลงานนี้ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังปรับปรุงกลไกและนโยบายต่างๆเพื่อสร้างแถวขบวนเจ้าหน้าที่ให้ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศและเพิ่มทักษะการบริหารชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
มติที่ 36 เปิดลู่ทางการพัฒนาทางทะเลของเวียดนาม

มติที่ 36 เปิดลู่ทางการพัฒนาทางทะเลของเวียดนาม

(VOVWORLD) - มติที่ 36 ของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯครั้งที่ 8 สมัยที่12 เมื่อวันที่ 22ตุลาคม ปี 2018เกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนามจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี...
การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่การเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศ

การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่การเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเป็น 1 ใน 3 เสาหลักของเวียดนามในการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ โดยหลังจากปฏิบัติมติที่ 22 ของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในช่วงปี 2013 – 2023...
ปฏิบัตินโยบายตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

ปฏิบัตินโยบายตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

(VOVWORLD) - วันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ 27 กรกฎาคมถือเป็นวันที่สำคัญและสะท้อนความเป็นมนุษย์ของประชาชาติเวียดนามเนื่องจากเป็นโอกาสเพื่อให้ทั้งพรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามทุกคนรำลึกและแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสการปฏิวัติ วีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติและทหารทุพพลภาพที่ได้เสียสละเลือดเนื้อให้แก่ภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติ รวมประเทศเป็นเอกภาพและในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ
การปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิในโลกไซเบอร์

การปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิในโลกไซเบอร์

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามขอความร่วมมือจากบริษัท Netflix และบริษัท FPT Telecom ให้ถอดภาพยนตร์ที่ผลิตในต่างประเทศที่มีเนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์และละเมิดอธิปไตยของเวียดนามที่ได้เผยแพร่ในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในเวียดนามนั้นได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างสูงจากประชามติ โดยนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว...
ค้ำประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีความเท่าเทียมกัน สามัคคี และเคารพกันเพื่อร่วมกันพัฒนา

ค้ำประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีความเท่าเทียมกัน สามัคคี และเคารพกันเพื่อร่วมกันพัฒนา

(VOVWORLD) - สำหรับเหตุกลุ่มคนร้ายบุกโจมตีสำนักงานของคณะกรรมการประชาชนตำบล Ea Ktur และ Ea Tiêu อำเภอ Cư Kuin...
คุณค่าที่เป็นอัตลักษณ์ของ “การทูตไม้ไผ่เวียดนาม”

คุณค่าที่เป็นอัตลักษณ์ของ “การทูตไม้ไผ่เวียดนาม”

(VOVWORLD) - เมื่อพูดถึงนโยบายการต่าวประเทศของเวียดนาม บรรดานักการทูตมักจะกล่าวถึง แนวทางการทูตแบบต้นไผ่เวียดนาม ซึ่งนี่มิใช่เป็นกระแสการทูตใหม่แต่เป็นการสรุปภาพรวมของแนวทางการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อภารกิจการพัฒนาประเทศ
ผลักดันการลงทุนเพื่อพัฒนาเขตชนกลุ่มน้อยต่อไป

ผลักดันการลงทุนเพื่อพัฒนาเขตชนกลุ่มน้อยต่อไป

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ปี 2021 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้มติที่อนุมัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาระยะปี 2021-2030 โดยคณะกรรมการชาติพันธุ์ได้ประสานงานกับท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศในการจัดการประชุมสรุป 3...
ลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างเขต – พัฒนาการเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมในเวียดนาม

ลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างเขต – พัฒนาการเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในครึ่งวาระปี 2020-2025 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เวียดนามได้บรรลุความคืบหน้าในการแก้ปัญหาความยากจนในเขตชนกลุ่มน้อย ซึ่งช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำกับเขตเขาและเป็นการยืนยันถึงพัฒนาการเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมในเวียดนาม
พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี2045

พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี2045

(VOVWORLD) - มติที่ 36 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ปี 2018ของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯครั้งที่ 8 สมัยที่ 12 เกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเวียดนามอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030...
ขบวนการแข่งขันพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจ

ขบวนการแข่งขันพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา บรรดานักวิทยาศาสตร์และสถานประกอบการเวียดนามได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อพัฒนารุดหน้าต่อไป อีกทั้งเข้าร่วมขวนการแข่งขันพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการต่อยอดการปฏิบัติตามคำเรียกร้องให้เข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์เมื่อ 75 ปีก่อนและสร้างแรงกระตุ้นใหม่ให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจ
สิทธิเด็กได้รับการค้ำประกันในเวียดนาม

สิทธิเด็กได้รับการค้ำประกันในเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 1 มิถุนายน ได้มีการเปิดเดือนปฎิบัติการเพื่อเด็กปี2023ในทั่วประเทศในหัวข้อ “ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ทำร้าย ละเลยทอดทิ้งและเด็กที่มีฐานะยากจน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันปกป้อง...
ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในช่วงนี้ พุทธสมาคมเวียดนามและพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศกำลังจัดกิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาโลกปี 2023 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและการผสมผสานของพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการยืนยันถึงการที่พรรคฯและรัฐเวียดนามให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาอย่างแท้จริงในสภาวการณ์ที่มีการประเมินที่ขาดภาวะวิสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวียดนาม
การศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างประธานโฮจิมินห์ในปัจจุบัน

การศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างประธานโฮจิมินห์ในปัจจุบัน

(VOVWORLD) - ประธานโฮจิมินห์คือนักคอมมิวนิสต์ที่ยอดเยี่ยม เป็นวีรชนประชาชาติและนักรบที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่อุทิศตลอดชีวิตเพื่อปิตุภูมิและประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชาวเวียดนามรุ่นต่างๆในการปฏิบัติตาม ในโอกาสรำลึกครบรอบ 133 ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ กระทรวง หน่วยงานและองค์กรในเวียดนามได้ประเมินผลการปฏิบัติข้อสรุปที่ 01...
ความคาดหวังเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเทศแห่งการเกษตรอย่างยั่งยืน

ความคาดหวังเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเทศแห่งการเกษตรอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - การจุดประกายความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างสรรค์เกษตรกรให้เป็นกองกำลังที่ทันสมัย มีผลิตภาพในการทำงาน มีคุณภาพ และประสิทธิภาพส่งเสริมบทบาทเป็นแกนหลักของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชนบทและการสร้างสรรค์ชนบทใหม่คือแนวทางที่ถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ชนชั้นเกษตรกรในการฟันฝ่าอุปสรรค...