ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - หลังจากที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พรรค รัฐและรัฐบาลเวียดนามได้ปฏิบัติแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะในการแพร่ระบาดระลอกที่...
กองทัพประชาชนเวียดนามมาจากประชาชนเพื่อรับใช้ประชาชน

กองทัพประชาชนเวียดนามมาจากประชาชนเพื่อรับใช้ประชาชน

(VOVWORLD) - ด้วยเจตนารมณ์ “การรับมือการแพร่ระบาดเหมือนการต่อสู้กับศัตรู” กองทัพประชาชนเวียดนามกำลังเป็นกองกำลังแกนหลักในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดต่างๆทางภาคใต้ แต่กลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีได้แสดงความระแวงสงสัยเกี่ยวกับเป้าหมายของกระบวนการต่อสู้ดังกล่าวว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชาติ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนจริงหรือไม่ โดยได้ทำการปล่อยข่าวที่บิดเบือนความจริงในสภาวการณ์ที่ทั้งระบบการเมือง หน่วยงานทุกระดับและประชาชนทั่วประเทศกำลังพยายามร่วมกับประชาชนภาคใต้ในการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งถือเป็นคารมที่ขาดภาวะวิสัยและไม่เป็นธรรม
การปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี 1945 – บทเรียนเกี่ยวกับการรวมพลังที่เข้มแข็งของประชาชนภายใต้การนำที่ปรีชาสามารถของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

การปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี 1945 – บทเรียนเกี่ยวกับการรวมพลังที่เข้มแข็งของประชาชนภายใต้การนำที่ปรีชาสามารถของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

(VOVWORLD) - การปฏิวัติเดือนสิงหาคมและการสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามในฤดูใบไม้ร่วงปี 1945 ได้สร้างหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงอนาคตของประชาชาติเวียดนาม ชัยชนะของการปฏิวัติเดือนสิงหาคมได้ยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการวางแนวทางที่ถูกต้องเพื่อปลดปล่อยประชาชาติ ระดมพลังที่เข้มแข็งและความสามัคคีชนในชาติ มีวิธีการต่อสู้ที่สร้างพลังที่เข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศทำการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่จนได้รับชัยชนะ ซึ่งบทเรียนเหล่านี้ยังคงทรงคุณค่าและกำลังได้รับการประยุกต์ใช้ในภารกิจการสร้างสรรค์ พิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่แข็งแกร่งประชาชนมีความมั่งคั่ง

เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่แข็งแกร่งประชาชนมีความมั่งคั่ง

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงวียนฟู้จ่อง ได้เข้าร่วมการประชุมนัดแรกของรัฐบาลวาระปี 2021-2026 ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมนัดสำคัญเพื่อปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13...
เวียดนามให้ความสนใจและค้ำประกันการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย ป้องกันและต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์

เวียดนามให้ความสนใจและค้ำประกันการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย ป้องกันและต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์

(VOVWORLD) - เหตุชาวเวียดนาม 39 รายที่เสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกที่นิคมอุตสาหกรรมวอเตอร์เกลด เมืองเอสเซกซ์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนเมื่อเดือนตุลาคมปี 2019 ได้ทำให้ตำรวจเมืองเอสเซกซ์ต้องเปิดการสืบสวนครั้งใหญ่ ซึ่งในสภาวการณ์ที่แก๊งค้ามนุษย์ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวไปยังยุโรปยังคงมีความซับซ้อน เวียดนามได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและค้ำประกันต่อการอพยพแรงงานอย่างปลอดภัย...
รักษาดอกผลของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนาม

รักษาดอกผลของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการเข้าร่วมของทั้งระบบการเมือง ความร่วมแรงร่วมใจและความรับผิดชอบของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม โดยในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 นี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน...
ประยุกต์ใช้แนวคิดโฮจิมินห์ในการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประยุกต์ใช้แนวคิดโฮจิมินห์ในการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในโอกาสเปิดการประชุมครั้งที่ 1 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และการประชุมสรุป 5 ปีการปฏิบัติมติที่ 05 ของกรมการเมืองพรรคเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนปี 2016 เกี่ยวกับการผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด...
ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสุขภาพของประชาชน

ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสุขภาพของประชาชน

(VOVWORLD) - จนถึงขณะนี้ เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการเข้าร่วมของทั้งระบบการเมืองและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ผลสำเร็จในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นว่า...
กฎหมายการพำนักอาศัยปี 2020 ค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการพำนักอาศัยของพลเมือง

กฎหมายการพำนักอาศัยปี 2020 ค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการพำนักอาศัยของพลเมือง

(VOVWORLD) - เสรีภาพในการพำนักอาศัยเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญและถูกแปรให้เป็นข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรมผ่านเอกสารกฎหมายเกี่ยวกับการพำนักอาศัย เช่น เงื่อนไขและการลงทะเบียนพำนักอาศัย เป็นต้น กฎหมายการพำนักอาศัยฉบับแก้ไขที่ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนปี 2020 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่...
สร้างพฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้เหมาะสมการยกระดับสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

สร้างพฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้เหมาะสมการยกระดับสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - นอกจากมีการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงบวกและถูกต้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของสังคมบนเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก็ยังคงมีการแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับคุณธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนาม โดยเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามได้ประกาศกฎระเบียบในการปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อมุ่งสู่การสร้างบรรทัดฐานของสังคมสารสนเทศปัจจุบัน ให้การศึกษาและสร้างพฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้เหมาะสมเพื่อสร้างบรรยากาศที่โปร่งใส...
ไม่มีคารมอะไรที่สามารถบิดเบือนความจริงสถานการณ์เสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาในเวียดนามได้

ไม่มีคารมอะไรที่สามารถบิดเบือนความจริงสถานการณ์เสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาในเวียดนามได้

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศรายงานประจำปี 2020 เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาโลก โดยมีส่วนระบุว่า ศาสนาบางกลุ่มในเวียดนามไม่ได้รับการรับรองสถานะทางนิตินัย ถูกขัดขวาง...
แนวคิด คุณธรรมและบุคลิกโฮจิมินห์คือมรดกอันล้ำค่าของประชาชาติเวียดนาม

แนวคิด คุณธรรมและบุคลิกโฮจิมินห์คือมรดกอันล้ำค่าของประชาชาติเวียดนาม

(VOVWORLD) - ประธานโฮจิมินห์คือผู้นำที่ปรีชาสามารถของพรรคและประชาชาติเวียดนาม เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติเวียดนาม วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยชาติ นักรบคอมมิวนิสต์สากลผู้ยอดเยี่ยมและนักวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของโลก สิ่งที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์และประชาชนเวียดนามคือมรดกอันล้ำค่า นั่นคือยุคโฮจิมินห์ การเคลื่อนไหวปฏิวัติ แนวคิด คุณธรรมและบุคลิกแห่งโฮจิมินห์ ซึ่งในมรดกเหล่านั้น...
เน้นการดูแลปกป้องเด็กในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เน้นการดูแลปกป้องเด็กในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา พรรค รัฐและสังคมได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่องานด้านการดูแล ให้การศึกษาและปกป้องเด็ก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อค้ำประกันสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด...
เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมนำเวียดนามพัฒนาอย่างเข้มแข็งมากขึ้น

เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมนำเวียดนามพัฒนาอย่างเข้มแข็งมากขึ้น

(VOVWORLD) - รูปแบบเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อมุ่งสู่สังคมนิยมของเวียดนามคือรูปแบบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม ซึ่งกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีได้ปฏิเสธรูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าว อีกทั้งต่อต้านพรรค รัฐและภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ของเวียดนาม แต่สถานการณ์ที่เป็นจริงได้แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ช่วยให้เศรษฐกิจเวียดนามนับวันพัฒนาอย่างเข้มแข็งและทำให้สถานะของประเทศได้รับการยกระดับให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลก
สิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาได้รับการค้ำประกันอยู่เสมอ

สิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาได้รับการค้ำประกันอยู่เสมอ

(VOVWORLD) - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธกว่า 4 ล้าน 6 แสนคนในเวียดนามได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี 2021ผ่านทางออนไลน์ แม้จะต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่เวียดนามก็ยังคงจัดงานวิสาขบูชาอย่างสมเกียรติ...
สัญญาและความรับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

สัญญาและความรับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVWORLD) - วันที่ 23 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเวียดนามกว่า 69 ล้านคนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021...
บริษัทผลิตสารเคมีของสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินที่กองทัพสหรัฐใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม

บริษัทผลิตสารเคมีของสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินที่กองทัพสหรัฐใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 10พฤษภาคม ศาลเมือง Evry ประเทศฝรั่งเศสได้วินิจฉัยว่า ไม่มีอำนาจพิจารณาคำฟ้องของนาง เจิ่นโต๊งาที่ยื่นฟ้องบริษัทผลิตสารเคมีของสหรัฐ 14แห่ง...
การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่สำคัญของคนเวียดนาม

การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่สำคัญของคนเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในช่วงนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนไม่ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ในวันที่ 23พฤษภาคมนี้ แต่ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักได้ดีว่า การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่สำคัญของพลเมืองเวียดนาม เพราะในอดีต...
รวมประเทศเป็นเอกภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รวมประเทศเป็นเอกภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - เมื่อ 46ปีก่อน มหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันที่ 30เมษายน ปี 1975 ได้สร้างหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประชาชาติเวียดนาม นำประเทศย่างเข้าสู่ยุคแห่งเอกราช...