เตรียมของขวัญตรุษเต๊ตเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำแท่นตรวจการทางทะเลดีเค๑ในโอกาสวสันต์ฤดูปีชวด 2020

เตรียมของขวัญตรุษเต๊ตเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำแท่นตรวจการทางทะเลดีเค๑ในโอกาสวสันต์ฤดูปีชวด 2020

(VOVWORLD) - ในช่วงปลายปี 2019 กองพลน้อย 167 สังกัดกองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2 ในจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่า เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ทหารให้เตรียมส่งสิ่งของที่จำเป็นเพื่อส่งไปยังแท่นตรวจการทางทะเลดีเค๑ เรือลาดตระเวณและเกาะโกนด๋าวในโอกาสตรุษเต๊ตปีชวดตามประเพณี
ท่าทีของเวียดนามต่อการเคลื่อนไหวของจีนในทะเลตะวันออก

ท่าทีของเวียดนามต่อการเคลื่อนไหวของจีนในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) - โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเลถิทูหั่งได้ยืนยันว่า เวียดนามมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และพื้นฐานทางนิตินัยเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลอย่างสมบูรณ์ เวียดนามเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพอธิปไตย อำนาจอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลของเวียดนาม ปฏิบัติตามกฎหมายสากล มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย...
การสัมมนาเกี่ยวกับทะเลตะวันออกในอินเดีย นักวิชาการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายสากล

การสัมมนาเกี่ยวกับทะเลตะวันออกในอินเดีย นักวิชาการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายสากล

(VOVWORLD) - วันที่ 29 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การสัมมนาระหว่างประเทศในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “ทะเลตะวันออก –...
ประเทศต่างๆควรคัดค้านปฏิบัติการของจีนที่ขัดกฎหมายในทะเลตะวันออก

ประเทศต่างๆควรคัดค้านปฏิบัติการของจีนที่ขัดกฎหมายในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) - “ปฏิบัติการของจีนที่ขัดกฎหมายในทะเลตะวันออกกำลังส่งผลกระทบในทางลบต่อภูมิภาค ประเทศต่างๆและเวียดนามควรแสดงท่าทีอย่างชัดเจนต่อปัญหาดังกล่าว
งานนิทรรศการ “หว่างซาและเจื่องซาของเวียดนาม-หลักฐานทางประวัติศาสตร์และนิตินัย” ณ จังหวัดกว๋างหงาย

งานนิทรรศการ “หว่างซาและเจื่องซาของเวียดนาม-หลักฐานทางประวัติศาสตร์และนิตินัย” ณ จังหวัดกว๋างหงาย

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหมายเลข 1 ตือเหงีย...
อินเดียยืนยันถึงความสำคัญของการขนส่งผ่านทางทะเลตะวันออก

อินเดียยืนยันถึงความสำคัญของการขนส่งผ่านทางทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) - นาง Vijay Thakur รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศดูแลภาคตะวันออกของอินเดียได้ยืนยันถึงทัศนะของอินเดียว่า การขนส่งผ่านทางทะเลตะวันออกมีบทบาทที่สำคัญต่อสันติภาพ เสถียรภาพ...
ปัญหาทะเลตะวันออกในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน

ปัญหาทะเลตะวันออกในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน

(VOVWORLD) -ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการหรือ ADMM Retreat และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนขยายวงหรือ ADMM+ ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 ...
พิธีรำลึกครบรอบ 25ปีอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและเวียดนามเป็นภาคีของ UNCLOS

พิธีรำลึกครบรอบ 25ปีอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและเวียดนามเป็นภาคีของ UNCLOS

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 25ปีอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทาง ทะเลปี 1982 หรือ...
เวียดนามปฏิเสธคำประกาศของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลีย์

เวียดนามปฏิเสธคำประกาศของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลีย์

(VOVWORLD) - เวียดนามมีความประสงค์ว่า จีนจะร่วมมือพยายามมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ธำรงสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
ผลักดันความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ UNCLOS 1982

ผลักดันความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ UNCLOS 1982

(VOVWORLD) - วันที่ 13 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือเออาร์เอฟครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการบังคับใช้อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982...
เปิดนิทรรศการเอกสารทางประวัติศาสตร์และกฎหมายเกี่ยวกับหมู่เกาะเจื่องซาและหว่างซาที่จังหวัดกอนตุม

เปิดนิทรรศการเอกสารทางประวัติศาสตร์และกฎหมายเกี่ยวกับหมู่เกาะเจื่องซาและหว่างซาที่จังหวัดกอนตุม

(VOVWORLD) -ผ่านงานนิทรรศการนี้ ชาวจังหวัดกอนตุมและประชาชนในทั่วประเทศจะมีมุมมองที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับอธิปไตยที่ถูกต้องตามกฎหมายของเวียดนามต่อหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสแปรตลี
สโมสร “เพื่อหว่างซา-เจื่องซาที่รัก”เชื่อมโยงความรักและมุ่งใจสู่ทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ”

สโมสร “เพื่อหว่างซา-เจื่องซาที่รัก”เชื่อมโยงความรักและมุ่งใจสู่ทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ”

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีรำลึกครบรอบ 5ปีการก่อตั้งสโมสร...
ประชาคมโลกให้การสนับสนุนมาตรการต่างๆของเวียดนามในปัญหาทะเลตะวันออก

ประชาคมโลกให้การสนับสนุนมาตรการต่างๆของเวียดนามในปัญหาทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเมิดอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS ของจีนที่คุกคามต่อความเป็นระเบียบและเสถียรภาพในภูมิภาคได้สร้างความไม่พอใจต่อประชามติทั้งภายในและต่างประเทศ เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำดังกล่าวของจีนได้แสดงจุดยืนและยืนหยัดแก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติผ่านช่องทางต่างๆ...
งานนิทรรศการดิจิทัล “หว่างซา - เจื่องซาของเวียดนาม-หลักฐานทางประวัติศาสตร์และนิตินัย” ณ จังหวัดบากเลียว

งานนิทรรศการดิจิทัล “หว่างซา - เจื่องซาของเวียดนาม-หลักฐานทางประวัติศาสตร์และนิตินัย” ณ จังหวัดบากเลียว

(VOVWORLD) - งานนิทรรศการดิจิทัล “หว่างซา - เจื่องซาของเวียดนาม-หลักฐานทางประวัติศาสตร์และนิตินัย” ยืนยันถึงอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะหว่างซาและเจื่องซา
การสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเลตะวันออก – ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

การสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเลตะวันออก – ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

(VOVWORLD) - การสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเลตะวันออกครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาค” ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอยนับวันได้รับความสนใจจากนักวิชาการ...
อาเซียนให้การสนับสนุนจุดยืนของเวียดนามเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก

อาเซียนให้การสนับสนุนจุดยืนของเวียดนามเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) -ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนของรัฐบาล เมื่อบ่ายวันที่ 5 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย นาย มายเตี๊ยนหยุง...
รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ คำเรียกร้องเกี่ยวกับอธิปไตยของจีนในทะเลตะวันออกผ่านเส้นประ 9 เส้นไร้มูลความจริง

รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ คำเรียกร้องเกี่ยวกับอธิปไตยของจีนในทะเลตะวันออกผ่านเส้นประ 9 เส้นไร้มูลความจริง

(VOVWORLD) -กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศรายงาน “มหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผย ส่งเสริมวิสัยทัศน์ร่วม” โดยเน้นถึงการประสานงานระหว่างสหรัฐกับหุ้นส่วนและพันธมิตรต่างๆในภูมิภาคเพื่อปฏิบัติวิสัยทัศน์ร่วม