การประชุมแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาทางนิตินัยในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

การประชุมแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาทางนิตินัยในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 24 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการแห่งชาติ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม...