สถานการณ์โควิดในเวียดนามและทั่วโลกในวันที่ 12 มีนาคม

สถานการณ์โควิดในเวียดนามและทั่วโลกในวันที่ 12 มีนาคม

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงเวลา 18.00น.ของวันที่ 12...