Le vietnamien des affaires: leçon 23: la fiscalité

(VOVWORLD) - Nous apprenons dans cette leçon des phases concernant la fiscalité.

 

Le vietnamien des affaires: leçon 23: la fiscalité - ảnh 1

 

Vocabulaires: thuế, thuế thu nhập cao, Bộ Tài chính, mức thuế, thu nhập thường xuyên, thuế xuất, quà biếu, quà tặng, hiện vật, chuyển giao công nghệ, bản quyền sử dụng sáng chế nhãn hiệu, bí quyết kĩ thuật, sổ xố, chúng thưởng, đóng thuế, tính thuế, thu nhập, mức thu nhập, bình quân, thu bổ sung.

 Conversation

Hiền: Thưa ông, tôi vừa được thông báo là tôi sẽ phải đóng thuế thu nhập cao. Tôi không rõ vấn đề này như thế nào. Xin ông cho biết.

Bình: Vâng theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam thì người nào có thu nhập cao thì phải đóng một khoản thuế gọi là thuế thu nhập cao.

Hiền: Đối tượng phải đóng thuế là những ai ? Người Việt Nam có phải đóng không?

Bình: Tất cả những người có thu nhập cao. Người nước ngoài làm việc trong những liên doanh ở Việt Nam, người Việt Nam làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp nước ngoài, đóng trên nước Việt Nam, những người Việt Nam đang lao động ở nước ngoài và cả những người Việt Nam ở trong nước mà có thu nhập cao cũng phải nộp thuế.

Hiền: Tôi hiểu. Nhưng mức thuế được tính như thế nào ? Thu nhập như thế nào thì bị tính thuế ?

Bình: Đối với người nước ngoài có mức thuế riêng. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan thuế để tính cụ thể cho bà và các công nhân Hàn Quốc khác. Riêng đối với người Việt Nam thì cách tính như sau:

Những người có thu nhập thường xuyên ở mức trên 1200.000 đồng /tháng đều phải nộp thuế thu nhập.

Hiền: Thế nào là thu nhập thường xuyên ạ ?

Bình: Thu nhập thường xuyên bao gồm: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền thưởng.

Hiền: Cách tính thuế suất như thế nào ?

Bình: Thuế suất được tính theo từng mức thu nhập. Cụ thể là : Trên 1.200.000 đồng, thuế suất là 10%. Trên 2.000.000 đến 3.000.000, thuế suất là 20%. Trên 4.000.000  đến 6.000.000, thuế suất là 40%, trên 6.000.000 đến 8.000.000, thuế suất là 60%. Các cá nhân sau khi đã nộp thuế theo quy định trên, nếu phần thu nhập còn lại bình quân trên 5.000.000 đồng /tháng thì thu bổ sung thêm 30% số vượt trên 5.000.000 đó.

Hiền: Thế những thu nhập khác ngoài lương có phải đóng thuế không ạ ?

Bình: Có chứ. Theo quy định, ngoài lương các thu nhập khác dưới hình thức như quà biếu, tặng bằng tiền hay hiện vật từ nước ngoài gửi về, chuyển giao công nghệ, bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, bí quyết kĩ thuật, thiết kế kĩ thuật xây dựng, kể cả chúng thưởng số xố mà số thu nhập của từng cá nhân trong từng lần trên 2.000.000 đồng đều thuộc diện phải nộp thuế thu nhập. Mức thuế như sau: Trên 2.000.000 đến  4.000.000  đồng thuế suất 5%, trên 4.000.000  đến 10.000.000 đồng thuế suất là 10%, trên 10.000.000 đến 20.000.000 đồng thuế suất là 15%, trên 20.000.000 đến 30.000.000 thuế suất là 20% và trên 30.000.000 đồng thuế suất là 30%.

Hiền: Thật rõ ràng và chi tiết. Xin cảm ơn ông giám đốc đã cho tôi biết những quy định về thuế thu nhập của chính phủ Việt Nam. Xin ông sớm cho chúng tôi biết mức đóng thuế của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng đóng thuế thu nhập cao khi được thông báo.

Sur le même sujet

Commentaires

Autres