Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6

(VOV5) - Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do Đại hội 12 của Đảng đề ra đã và đang thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước.

Sáng 11/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bế mạc sau 7 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 - ảnh 1 Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các Ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiên cứu, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các Ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiên cứu, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của Trung ương, với 4 nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một số công việc quan trọng khác..

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh; Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, đánh giá cao việc chuẩn bị và thống nhất cao với đề nghị của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá 12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: “Đề nghị từng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện. Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại lòng tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân. Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế dộ ta còn, Đảng ta còn. Nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội 12 của Đảng. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do Đại hội 12 của Đảng đề ra đã và đang thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, tích cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác