Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phi chính phủ nước ngoài

(VOV5) -Hiện nay, Việt Nam có quan hệ với trên 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó, khoảng 500 tổ chức hoạt động thường xuyên tại Việt Nam.

Sáng 05/07, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 1996-2017.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng vai trò tích cực trong việc ủng hộ Việt Nam hội nhập quốc tế, trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thành tựu của Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước và đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Ủy ban và các địa phương cần thống nhất và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phi chính phủ nước ngoài - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.         Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

"Các bộ, ngành và địa phương cần xác định công tác này là nhiệm vụ đối ngoại trong trọng, không phải là nhiệm vụ của riêng Ủy ban mà là của tất cả các cấp chính quyền. Công tác phi chính phủ nước ngoài là một bộ phận đối ngoại nhân dân, góp phần vào nhiệm vụ đối ngoại của đất nước. Vì vậy trong mọi chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương phải luôn chú trọng, xem xét xử lý hài hòa trên cả ba khía cạnh về kinh tế, an ninh và đối ngoại. Bộ, ngành, địa phương nào làm chưa tốt để xảy ra sai phạm thì lãnh đạo bộ, ngành, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ."

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các bộ phận lieen quan tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc. Cùng với đó, chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để tham mưu tích cực, có hiệu quả hơn nữa cho Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo.

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ với trên 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó, khoảng 500 tổ chức hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, hàng năm hỗ trợ khoảng 3.000 chương trình, dự án. Hoạt động của các tổ chức được triển khai trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường... giúp Việt Nam giải quyết được những vấn đề bức thiết của người dân ở vùng khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác