Chủ tịch Quốc hội gặp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) -   Các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế

Trong bối cảnh thế giới phức tạp như hiện nay, các Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần luôn quán triệt lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết.Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021 diễn ra chiều 1/10 ở Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội gặp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp. - Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nhiệm kỳ công tác của các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đúng giai đoạn có ý nghĩa then chốt, đó là Việt Nam đã đi qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XII và đang chuẩn bị tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới và chuẩn bị hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì thế rất nhiều trọng trách được đặt lên vai các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: “Trên cương vị là Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bên cạnh việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước, thì chính các đồng chí tiếp tục phát huy làm cầu nối xây dựng và phát triển giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội các nước trên các kênh song phương và đa phương. Các Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phát huy vai trò tiên phong, xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam chính nghĩa và yêu chuộng hòa bình; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại để có được sự ủng hộ cả về chính trị, pháp lý, báo chí và dư luận từ cộng đồng quốc tế.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác