Công tác thông tin đối ngoại phải chính xác, kịp thời, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng

(VOV5) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa 11.

Công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác theo phương châm "Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng", đồng thời, phải chủ động linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu. Đây là ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa 11 và Chỉ thị của Ban Bí thư khóa 10 về công tác thông tin đối ngoại.

Công tác thông tin đối ngoại phải chính xác, kịp thời, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng - ảnh 1Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa 11 và Chỉ thị của Ban Bí thư khóa 10 về công tác thông tin đối ngoại. Ảnh: Tienphong.vn 

Hội nghị diễn ra sáng 02/08, tại Hà Nội. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng chi rõ cần chú trọng công tác nghiên cứu, nắm bắt, dự báo tình hình quốc tế và khu vực làm cơ sở chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài, sử dụng các phương tiện truyền thông mới; tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; làm tốt công tác phát ngôn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh dư luận.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác