Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5) -Ông Hầu A Lềnh mong muốn Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp Lễ phục sinh năm 2019, sáng 22/4, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đến thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 1Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc mừng Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân ngày Lễ phục sinh. 

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, khẳng định là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ông Hầu A Lềnh mong muốn Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, Hội thánh nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hướng tới duy trì, bảo vệ môi trường sống; thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và chấp hành các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác