Hội thảo khoa học về Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(VOV5) - Việc xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là quan trọng, cấp thiết.

Sáng 19/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lý luận và thực tiễn.

Hội thảo khoa học về Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  - ảnh 1 : Hội thảo khoa học “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”. - Ảnh: VOV

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, khẳng định qua hơn 30 năm đổi và mới và phát triển, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành và phát triển ngày càng rõ nét. Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao thế và lực, sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế, trở thành mô hình phát triển kinh tế xã hội được quốc tế thừa nhận và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Bình nêu rõ: “Để xây dựng được một bộ tiêu chí phải có luận cứ khoa học, nguyên tắc trong việc xác định nguyên tắc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường họ còn đang tranh luận rất nhiều, nhưng chúng ta sẽ chắt lọc, để thấy những tiêu chí mang tính chất phổ cập, đặc trưng nhất và phù hợp với các thông lệ và các chuẩn mực quốc tế thì chúng ta vận dụng.”

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất việc xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là quan trọng, cấp thiết trong quá trình nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đại biểu khẳng định, tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải thể hiện được đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác