Hội thảo Lý luận “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”

(VOV5) - Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 3 thập niên qua.

Hội thảo Lý luận lần thứ VII  với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” diễn ra sáng 30/07, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, dưới sự đồng chủ trì của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Kikeo Khaykham Phithoune, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào.

Hội thảo Lý luận “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” - ảnh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo.  

Phát biểu tại đây, ông Võ Văn Thưởng khẳng định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 3 thập niên qua. Thông qua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Trước tình hình mới và trong điều kiện đang chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội thảo hôm nay giúp chúng tôi có dịp học tập những kinh nghiệm tốt từ phía Lào; đồng thời chia sẻ những cách tiếp cận và bài học thực tiễn của Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng hội thảo sẽ đem lại những nhận thức mới, những kinh nghiệm bổ ích để vận dụng vào công tác tư tưởng, lý luận của mỗi Đảng, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước Việt Nam- Lào.”

Đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề Hội thảo trong công tác Đảng của Lào và Việt Nam, ông Kikeo Khaykham Phithoune tin tưởng Hội thảo sẽ trở thành diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, để tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn có ích cho việc củng cố năng lực lãnh đạo của 2 Đảng trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác