Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

(VOV5) - 6 tháng đầu năm, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiều nội dung công việc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 7 nhằm thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 - ảnh 1 Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

6 tháng đầu năm, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiều nội dung công việc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật hoàn thành Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ Hội nghị Trung ương 7, khóa 12; bước đầu xây dựng báo cáo tư vấn về chiến lược biển Việt Nam phục vụ Hội nghị Trung ương 8, khóa 12; dẩy mạnh việc phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức tọa đàm và khảo sát thực tế cũng như đổi mới phương thức làm việc, của các tiểu ban, Ban thư ký khoa học….

6 tháng cuối năm, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ hoàn thành báo cáo tư vấn về chiến lược biển trình Bộ chính trị, Ban Bí thư phục vụ Hội nghị Trung ương 8 khóa 12. Đẩy mạnh tiến hành đẩy mạnh tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Tổ chức thẩm định, phối hợp với các cơ quan, nhà khoa học hoàn thiện 2 chuyên đề phục vụ chương trình nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu cùng nhau thảo luận về Dự thảo báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về chiến lược biển Việt Nam”.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác