Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.

Sáng 5/11, tai Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng 10 Nga (1917-2017).

Tham dự có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga  - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. - Ảnh: Kim Thanh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Mười Nga “đã làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới.

Tổng Bí thư khẳng định: "Việt Nam có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu, vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam."

Đúc rút những bài học thành công, thất bại trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, càng nhận thức rõ hơn những giá trị, đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô-viết, kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Thực tiễn và các thành tựu của cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga  - ảnh 2Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội...dâng hương hoa Tượng đài V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh: Kim Thanh

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước; mở rộng, phát triển chiều sâu trong các quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, đã dâng hương hoa tại Tượng đài V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác