Phải có quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa để phòng chống tham nhũng

(VOV5) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có nhiều cố gắng thực hiện các chương trình kế hoạch đề ra, với tinh thần làm việc quyết liệt và đã có chuyển biến tích cực trên thực tế.


Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp Phiên thứ 11. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.

Phải có quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa để phòng chống tham nhũng - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị - Ảnh: TTXVNTại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có nhiều cố gắng thực hiện các chương trình kế hoạch đề ra, với tinh thần làm việc quyết liệt và đã có chuyển biến tích cực trên thực tế. Ủy ban Kiểm tra, các ngành: Công an, Thanh tra, Kiểm toán, Kiểm sát, Tòa án, các cơ quan báo chí tuyên truyền và các cơ quan khác nữa đã vào cuộc khá mạnh mẽ, tương đối đồng bộ.


Đặc biệt, Ban Nội chính Trung ương – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã rất nỗ lực, quyết tâm, chủ động tham mưu, đề xuất, chuẩn bị chu đáo, phục vụ tốt các phiên họp Ban chỉ đạo, các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo… Các thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; kiến nghị, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và công tác phòng, chống tham nhũng. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, muốn làm tốt hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác