Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Các đại biểu cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như triển khai các quy định mới của Hiến pháp 2013

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 3/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như triển khai các quy định mới của Hiến pháp 2013, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước, phù hợp với vai trò, vị thế của cơ quan đại diện trong công tác đối ngoại hiện nay.

Góp ý về tiêu chuẩn đối với thành viên cơ quan đại diện, theo các đại biểu, thành viên cơ quan đại diện ở nước ngoài, đại sứ quán có vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại, nên bên cạnh các tiêu chuẩn theo luật định đòi hỏi phải có kinh nghiệm trong đối ngoại, tiếp nhận xử lý tình huống và am hiểu nhiều lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, dự thảo luật cũng cần quy định rõ hơn tiêu chuẩn với đại sứ, nhất là với các nước ở khu vực nhạy cảm, đối tác chiến lược. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác