Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019

(VOV5) - Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo (sửa đổi).

Hôm nay 12/6, Quốc hội làm việc tại hội truờng nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 - ảnh 1Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Ảnh VGP 

Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng (một triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nhấn mạnh: “Đa số ý kiến của đại biểu cho rằng trước những khó khăn thách thức của năm tài khoá 2016 do GDP không đạt kế hoạch nên ảnh hưởng đến thu, chi và cân đối ngân sách Nhà nuớc, Chính phủ đã quyết tâm chỉ đạo điều hành, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và củng cố quốc phòng,an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Mặc dù giá dầu thô giảm sâu và giảm thuế theo lộ trình cam kết quốc tế nhưng tổng thu ngân sách cơ bản đạt dự toán để bố trí nguồn lực cho các nhiệm vụ chi. Tuy nhiên, các Đại biểu Quốc hội cũng cho rằng còn một số tồn tại, hạn chế, Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo, khắc phục.”

Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, cho biết: Năm 2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội giám sát tối cao về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo.

Cũng trong sáng nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo (sửa đổi). 

Buổi chiều, quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác