Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Quốc hội

(VOV5) - Sáng 17/8, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Tọa đàm về dự thảo Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa 14”.

Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng: đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Quốc hội là quá trình liên tục với nhiều nội dung. Việc đổi mới phương thức tổ chức hoạt động Quốc hội phải trên cơ sở Hiến pháp và khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Các đại biểu cũng cho rằng những đổi mới trong chất vấn và việc thảo luận tranh sôi nổi thời gian qua là điểm nhấn của Quốc hội. Trong hoạt động lập pháp, thực hiện nghiêm chương trình xây dựng luật pháp lệnh; hạn chế tối đa việc điều chỉnh chương trình. Kiên quyết không đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh những dự án không bảo đảm thủ tục. Đồng thời cần thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các dự án luật.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng cho rằng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả quốc hội cần đổi mới cách thức lựa chọn đại biểu quốc hội, chú ý đến chất lượng đại biểu quốc hội. Các đại biểu đề nghị: cần tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong ngắn hạn, trung hạn để Quốc hội thảo luận, quyết định, qua đó bảo đảm tính chủ động ứng phó trong quyết định các vấn đề quan trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác