Tọa đàm Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(VOV5) - Tại tọa đàm, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, từ đó thống nhất trong việc xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chuẩn bị cho việc biên tập Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng 10/8, tại Hà Nội, Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tọa đàm Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - ảnh 1Quang cảnh tọa đàm. - Ảnh: qdnd.vn

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thường trực tiểu ban Văn Kiện, dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nê rõ: Văn kiện lần này phải đặt mục tiêu và tầm nhìn phát triển Việt Nam đến giữa thế kỷ, tập trung vào hai dấu mốc quan trọng, đó là: năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Do đó, việc xác định các mục tiêu phát triển đất nước 5 năm, 10 năm, tầm nhìn tới năm 2045 là rất quan trọng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết: “Cương lĩnh đề ra mục tiêu tổng quát, cuối cùng là xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn chúng ta đang nói đến những mục tiêu tuy dài hạn song vẫn là những mục tiêu phát triển trung gian để đạt được mục tiêu cuối cùng mà Cương lĩnh đề ra”.

Tại tọa đàm, các thành viên Thường trực Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội, nhóm tổng hợp chung, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, từ đó có thêm thống nhất trong việc xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác