Văn phòng Chủ tịch nước công bố 12 Luật được Quốc hội thông qua

(VOV5) - Đối với Luật thủy lợi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018), điểm mới của Luật là chuyển từ cơ chế “thủy lợi phí” sang “giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi”, hướng tới cung cấp dịch vụ thủy lợi tốt hơn.

Ngày 12/07, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố 12 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Đó là các Luật: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Đường sắt; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Du lịch; Luật Thủy lợi; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ Luật Hình sự; Luật trợ giúp pháp lý; Luật cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 12 Luật được Quốc hội thông qua - ảnh 1 : Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại buổi họp báo, đại diện các Bộ có liên quan trong ban soạn thảo trình bày nội dung cơ bản nhất xung quanh các luật công bố. Trong đó, điểm đáng chú ý của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), quy định rõ các tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật cũng quy định việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ mở rộng thị trường... Đối với Luật thủy lợi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018), điểm mới của Luật là chuyển từ cơ chế “thủy lợi phí” sang “giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi”, hướng tới cung cấp dịch vụ thủy lợi tốt hơn. Luật chuyển giao công nghệ có điểm mới là bổ sung một chương quy định về công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư nhằm ngăn chặn, loại bỏ công nghệ, thiết bị lạc hậu chuyển giao vào Việt Nam; quy định về việc kiểm tra, giám sát công nghệ trong các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong kiểm tra, giám sát việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Điểm cơ bản đáng chú ý của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ Luật Hình sự (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) liên quan đến người chưa thành niên phạm tội. Luật quản lý tài sản công (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018) bổ sung quy định giám sát của cộng đồng đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công để bảo đảm việc sử dụng, khai thác tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác