Bộ Xây dựng hợp tác phát triển đô thị với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

(VOV5) - Sáng 28/6, tại Hà Nội diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về việc thiết lập quan hệ đối tác phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng bền vững, giai đoạn 2017-2021.

Theo biên bản ghi nhớ được ký kết, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng, hỗ trợ cho công tác phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng bền vững của Việt Nam. Cụ thể, hai bên tập trung hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, năng lực và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chính như: Hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định và các cơ chế thể chế về phát triển quản lý đô thị và ngành nước; Đào tạo cho các cơ quan chức năng của địa phương, nâng cao năng lực đào tạo cho Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển đô thị quốc gia, xây dựng chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030 và các sáng kiến quy hoạch phát triển vùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác