Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước

(VOV5) - Đến năm 2025, Đề án sẽ hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê nhà nước và hệ cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, sẽ xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia, từng bước kết nối với hệ thông thông tin thống kê bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu thông kê quốc gia trên nền tảng dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dữ liệu các cuộc tổng điều tra thống kê khác và một số cơ sở dữ liệu Bộ, ngành được kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin của Tổng cục Thống kê. 

Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước - ảnh 1 Đề án nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong công tác thống kê nhà nước. Ảnh minh họa: TTXVN

Đến năm 2025, Đề án sẽ hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê nhà nước và hệ cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất theo quy định của Luật Thống kê; sử dụng 85% phiếu điều tra điện tử trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và sử dụng 90% trong các cuộc điều tra khác; tích hợp hoàn chỉnh dữ liệu hành chính có liên quan trong các ngành, lĩnh vực; chuẩn hóa nhu cầu thồng tin và thiết kế biểu mẫu đầu ra nhằm thống nhất thông tin trong hệ thống thông tin hành chính nhà nước với thông tin trong hệ thống thông tin thống kê…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác