Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới

(VOV5) - Thủ tướng cho biết: Cùng với việc thực hiện các đột phá chiến lược, Chính phủ sẽ bổ sung thêm 2 đột phá mới, coi đó là 2 động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam trong thập niên tới.

Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2018 

Ngày 05/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2018 (VRDF) với chủ đề “Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới”. Đây là Diễn đàn kế thừa Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF), Diễn đàn Đối tác phát triển (VDPF), Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (Hội nghị CG) đã tổ chức thường niên trong suốt 25 năm qua, kể từ Hội nghị CG đầu tiên năm 1993 tổ chức tại Paris.

Tại Diễn đàn, 500 đại biều gồm các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, trường đại học trên thế giới đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Những khuyến nghị tập trung vào việc cải cách doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân; tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực…

Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự VRDF

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn để chuyển hóa thành 3 đột phá chiến lược thực sự phục vụ cho yêu cầu phát triển. Chính phủ sẽ tăng tốc trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo kênh tương tác trực tiếp giữa người dân và chính quyền, xây dựng một cơ chế mà các chủ thể trong xã hội có thể tham gia một cách hiệu quả, trực tiếp vào quá trình lập chính sách. Tập trung chuyển đổi số, trong đó ưu tiên xây dựng khung pháp lý về số hoá và cổng dịch vụ công quốc gia. Đổi mới cơ chế tuyển dụng, đánh giá cán bộ để lựa chọn được người tài phục vụ trong hệ thống hành chính”.

Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới - ảnh 3

Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng tài liệu Khung chính sách kinh tế Việt Nam cho Ngân hàng Thế giới

Cùng với việc thực hiện các đột phá chiến lược, Thủ tướng cho biết: "Chính phủ sẽ bổ sung thêm 2 đột phá mới, coi đó là 2 động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam trong thập niên tới, trong đó có thúc đẩy năng lực sáng tạo. Đây là cơ hội để Việt Nam tăng năng suất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh, và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Không khí khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ, rộng khắp như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ có nhiều doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công như bây giờ. Tôi khẳng định đây không phải là một phong trào, mà đó là một tinh thần và một quyết tâm. Người dân, doanh nhân, dưới sự hỗ trợ và hợp tác của các đối tác phát triển, cùng song hành với Chính phủ để đưa kinh tế Việt Nam đột phá, bắt kịp và cùng tiến với các nước phát triển”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết từ năm 2019, Chính phủ cũng chuẩn bị một Chiến lược phát triển mới cho thời kỳ 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025 và chuẩn bị các chương trình nghị sự, đặt nền móng hướng tới tầm nhìn 2045. Những khuyến nghị tại Diễn đàn rất hữu ích và đóng góp trực tiếp cho quá trình điều hành, quản lý phát triển kinh tế, xã hội trong những năm sắp tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác