Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

(VOV5) - Hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12.

Chiều 5/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 7-2019 và 7 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ tháng 8-2019.

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng - ảnh 1

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xây dựng Đảng 

Phát biểu tại đây, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị thời gian còn lại năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu quán triệt và triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (dự kiến tháng 10-2019).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác