Hội thảo Danh nhân Lê Chích (Nguyễn Chích)

(VOV5) - Hội thảo Danh nhân Lê Chích (Nguyễn Chích) và căn cứ Hoàng - Nghiêu diễn ra sáng 27/10 tại Thanh Hóa.
Danh nhân Nguyễn Chích (1382 - 1448), quê thôn Vạn Lộc, huyện Đông Sơn (nay thuộc thôn Mạc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Thời kỳ nhà Minh xâm lược (1407 - 1427), Nguyễn Chích lập căn cứ khởi nghĩa ở vùng núi Hoàng, núi Nghiêu.

Hội thảo Danh nhân Lê Chích (Nguyễn Chích)  - ảnh 1
Ảnh: vanhoadoisong.vn

Năm 1418, khi phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn, Chủ tướng Lê Lợi biết tiếng Nguyễn Chích đã sai người mang thư đến liên kết với ông. Năm 1420, Nguyễn Chích đem toàn bộ lực lượng sát nhập với nghĩa quân Lam Sơn. Nguyễn Chích tham gia nhiều trận đánh, lập nhiều chiến công.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng trước hết cần bổ sung xếp hạng di tích quốc gia cho di tích căn cứ Hoàng - Nghiêu thuộc địa bàn ba huyện Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn. Coi đây là một di tích - danh thắng có nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, từ đó sớm quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị về mọi mặt của di tích.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác