Ngành Giáo dục Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

(VOV5) - Trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục tập trung phát triển lớp mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngành Giáo dục Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục - ảnh 1

Ảnh minh họa

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trong chỉ thị ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành Giáo dục ưu tiên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học 2018 - 2019 như: Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục tập trung phát triển lớp mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hệ thống Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Trong khi đó, hệ thống Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác