Thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật Đản Liên hiệp quốc lần thứ 16 tại Việt Nam

(VOV5) - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định Vesak là cơ hội, nhịp cầu hữu nghị giúp cho tất cả mọi người hiểu được các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. 

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Vesak) lần thứ 16 năm 2019 được tổ chức tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thông điệp chúc mừng.

Thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật Đản Liên hiệp quốc lần thứ 16 tại Việt Nam - ảnh 1

Trong thông điệp, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định Vesak là cơ hội, nhịp cầu hữu nghị giúp cho tất cả mọi người hiểu được các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Trong bối cảnh hiện nay, việc thực hành các giáo lý của Phật giáo là một trong những con đường giúp xã hội giải quyết các vấn đề nêu trên, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp của nhân loại, vì một thế giới hòa bình và tiến bộ.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Vesak 16 thành công tốt đẹp; hi vọng những giá trị tốt đẹp trong giáo lý của Đức Phật sẽ được gìn giữ, kế thừa và lan tỏa trong đời sống thực tại qua nhiều hình thức biểu hiện sinh động, thể hiện tinh thần của Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác