Thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn

(VOV5) -Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” và hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn, ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” và hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.

 Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

 Thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo: Quản lý Nhà nước về chất thải rắn. 

Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” tập trung các nội dung: cơ chế chính sách liên quan đến ưu đãi đầu tư dự án xử lý chất thải rắn; quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp liên tỉnh hoặc cấp vùng; định mức, đơn giá thu gom, xử lý chất thải rắn; thực trạng công tác quản lý chất thải nhựa; kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Trong khi đó, hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt” thảo luậng các nội dung như sau: Tổng quan chung về tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam; cơ sở lý luận, kinh nghiệm của một số nước và thực tế ở Việt Nam về mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn; giới thiệu các mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện đang áp dụng tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác