ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - សប្តាហ៍កន្លងទៅ គឺជាសប្តាហ៍ដែលពោរពេញដោយព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា ដែលទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ តាមដានន ...
ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយទទួលបានសំបុត្រនិងអ៊ីមែលចំនួន ១១ ពីមិត្តអ្នកស្ត ...
ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣១ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ផុសផុលនៅប្រទេសវៀតណាម ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លង ...
ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយទទួលបានសំបុត្រនិងអ៊ីមែលចំនួន ១១ ពីមិត្តអ្នកស្ត ...
ការបូកសរុបមតិយោបល់របស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ការបូកសរុបមតិយោបល់របស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានទទួលសំបុត្រនិងអ៊ីម ...
ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍ កន្លងទៅ កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយទទួល បានសំបុត្រនិងអ៊ីមែលចំនួន ១១ ពីមិត្តអ្នកស ...
ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ការឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងជាភាសាខ្មែរមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ដោយបានទទួលសំបុត្រនិងអ៊ីមែលចំនួន ៩ ពីមិត្តអ្ ...
ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ គេហទំព័រ VOV5 ពោរពេញទៅដោយបរិយាកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីរបស់ប្រទេសជាតិ។ ពណ៌ចម្រុះស្រស់ស្អាត ស្នាមញញឹមដ៏ភ្ ...
ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

(VOVWORLD) - សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីគោរព! យើងជួបគ្នាឡើងវិញក្នុងនាទី ប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់ចុងក្រោយបំផុតនៃឆ្នា ...