ក្រិកបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលនាថ្ងៃទី១៧មិថុនាឆ្នាំ២០១២។

ក្រិកបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលនាថ្ងៃទី១៧មិថុនាឆ្នាំ២០១២។ - ảnh 1
ក្រិកបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលនាថ្ងៃទី១៧មិថុនាឆ្នាំ២០១២។

VOV-សំដៅជៀសវាងអស្ថិរភាពដែលកំពុងតែកើនឡើងក្រោយពេលបណ្ដា
គណៈបក្ស​នយោបាយ​នៅក្រិកត្រូវបរាជ័យក្នុងការខំប្រឹងប្រែងបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
សម្ព័ន្ធភាព ប្រធានាធិបតី Karolos Papoulias នាថ្ងៃទី១៦ឧសភាបានប្រកាសថា
ក្រិកត្រូវរៀបចំ​ការបោះឆ្នោតសកលមុនកាលកំណត់លើកទី២ ដែលគ្រោងនៅ
ថ្ងៃទី១៧មិថុនា​ខាង​មុខ។ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិ (ដែលបានហៅថាតុលាការ
រដ្ឋបាលកំពូល)របស់ក្រិក Panagiotis Pikrammenos ត្រូវបានប្រធានាធិបតីនៃ
ប្រទេសនេះតែងតាំងជា​នាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្ននិងរៀបចំការបោះឆ្នោត
សកលថ្មី ក្រោយពេលដែលការ​បោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី៦ឧសភាមិនបង្កើតបាន
រដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចអនុវត្តដ៏គ្រប់គ្រាន់កិច្ចព្រមព្រៀងជួយ
សង្គ្រោះដូចនឹងកិច្ចសន្យាជាមួយ​សហភាពអ៊ឺរុប(EU) និងមូលនិធិរូបីយវត្ថុ
អន្តរជាតិ IMF៕
ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ