ជំនួបសន្ទនា៖យុវជនជាមួយកិច្ចការបរទេសប្រជាជននិងកំណត់បំណិនជីវិត

ជំនួបសន្ទនា៖យុវជនជាមួយកិច្ចការបរទេសប្រជាជននិងកំណត់បំណិនជីវិត - ảnh 1
ជំនួបសន្ទនា៖យុវជនជាមួយកិច្ចការបរទេសប្រជាជននិងកំណត់បំណិនជីវិត

          (VOV)_នាថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តតទៅជំនួបសន្ទនាដោយប្រធានបទ៖ យុវជនជាមួយកិច្ចការបរទេសប្រជាជន​និងកំណត់ទិសដៅ​បំណិនជីវិត។ 
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពវៀតណាម លោក Pham Van
Chuong បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ​សភាពការណ៍នៅក្នុង​និងក្រៅ​ប្រទេសកំពុងនាំមកនូវឱ
កាសផង និងឧបសគ្គនានាផង ដូច្នេះជំនាន់វ័យក្មេងនា​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវឆ្លៀតយកឱកាស  ជំនះពុះពារលើផលវិបាក សកម្មចូលរួមបុព្វហេតុ​ឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបភាវូប
នីយកម្មប្រទេសជាតិ និងដំណើរធ្វើ​សមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ នេះគឺឱកាសមួយដើម្បី
បណ្ដាអង្គសន្និសីទ ​មិត្តវ័យក្មេង រួមគ្នាពិភាក្សា ចែករំលែក និងផ្លាស់ប្តូរជាមួយគ្នាអំពី
តួនាទីរបស់​យុវជន ចំពោះវិស័យទំនាក់ទំនងប្រជាជន ក្នុងស្ថានភាពនាបច្ចុប្បន្ន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ