ជំរុញសមភាពភេទនិងលើកកំពស់ការថែទាំសុខភាពសំរាប់ជនរួមជាតិជាជនជាតិភាគតិច។


        VOV-“កសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិភាគតិចនិងភេទ” ជាប្រធានបទ​នៃ​សិក្ខាសាលាដោយក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមសហការជាមួយធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) រៀបចំនាថ្ងៃទី៦មិថុនានៅទីក្រុង Da Nang។ សិក្ខាសាលា
សំដៅ​ផ្គត់ផ្គងរាល់ចំណេះដឹងរួម គោលនយោបាយច្បាប់របស់បក្សនិងរដ្ឋអំពី​
សមភាព​ភេទនិងបញ្ហាថែទាំសុខភាពសំរាប់ជនរួមជាតិជាជនជាតិភាគតិច។
ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩​មក គំរោងការជួយឧបត្ថម្ភសុខាភិបាលដំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ែក
ខាងត្បូងភាក​កណ្ដាល​ជាមួយចំនួនទុនសរុប៨០លានដុល្លារអាមេរិក បានអនុវត្ត
លើកកំពស់​ហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្គត់ផ្គងបរិខាសម្ភារៈបច្ចេទេសសុខាភិបាល
សំរាប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់ខេត្តទីក្រុងចំនួន៨ដំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាង
ត្បូងភាគកណ្ដាលវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ