រដ្ឋសភាវៀតណាមនិតិកាលទី១៣អនុម័តលើច្បាប់វិនិយោគសាធារណៈ

រដ្ឋសភាវៀតណាមនិតិកាលទី១៣អនុម័តលើច្បាប់វិនិយោគសាធារណៈ - ảnh 1
សម័យប្រជុំមួយរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣


(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១៨ មិថុនា​ សម័យប្រជុំទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣ បានអនុម័តលើច្បាប់វិនិយោគសធារណៈ និងច្បាប់សំណង់(វិសោធនកម្ម) ហើយ
ពិភាក្សាអំពីច្បាប់លំនៅដ្ឋាន(វិសោធនកម្ម) និងគម្រោងច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មអចលនៈវត្ថុ
(វិសោធនកម្ម)។នេះជាបណ្ដាគម្រោងច្បាប់ ដែលបានសមាជិកសមាជិការនិងអ្នក
បោះឆ្នោតជាច្រើនយកចិត្តទុកដាក់​ ពីព្រោះវាជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់លើសិទ្ធិ និង
ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ