រុស្ស៊ីអនុញ្ញតឲ្យអ៊ុយក្រែនសងបំណូលទិញឧស្ម័នដុតបណ្តើរៗ

                               

រុស្ស៊ីអនុញ្ញតឲ្យអ៊ុយក្រែនសងបំណូលទិញឧស្ម័នដុតបណ្តើរៗ - ảnh 1
រូបថតអិនធឺណែត

(VOVworld)-រុស្ស៊ីអនុញ្ញតឲ្យអ៊ុយក្រែនសងប្រាក់បំណុលទិញឧស្ម័នដុតបណ្តើរៗ។ នេះជាសេចក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី១៤ឧសភារបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ី លោក Dmitry
Medvedev។ លោក​ Medvedev អះអាងថា អ៊ុយក្រែនត្រឹមតែទូទាត់ប្រាក់បំណុល
តិចតួចក្នុងចំណោមប្រាក់បំណុលចំនួន ៣,៥ ពាន់លាមដុល្លារសម្រាប់ធ្វើជាមូល
ដ្ឋានឲ្យ រុស្ស៊ីត្រឡប់មកតុចរចារវិញ។ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ីក៏សង្ឃឹមថា បណ្តា
ប្រទេស លោកខាងលិច នឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ៊ុយក្រែនសងប្រាក់បំណុលតិចតួច
ក្នុងចំណោម ប្រាក់បំណុលដែលទិញឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ី។

        នាបច្ចុប្បន្ន រុស្ស៊ីបានផ្ទេរប្តូរទៅរបៀបសងប្រាក់មុន ក្នុងកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ ឧស្ម័នដុតធម្មជាតិសម្រាប់អ៊ុយក្រែន ក្រោយពី Kiev មិនទូទាត់ចំកាលកំណត់ ចំនួនប្រាក់បំណុលឧស្ម័ន្ធដុតឲ្យគ្រប់គ្រាន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ