អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong ជូនពរបុណ្សតេតបណ្ដាក្រសួងផ្នែក

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ មករា អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong បានចូលរួមការជួបមុខអំណរបក្ស អំណរនិទាឃរដូវ នៅខុទ្ធកាល័យមជ្ឃឹមបក្ស នៅទី
ក្រុងហាណូយ។ ថ្លែងមតិក្នុងឪកាសនេះ អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong វាយតំលៃខ្ពស់
ចំពោះ តួនាទីនិងបណ្ដា រួមវិភាគទានដ៏សំខាន់ របស់ខុទ្ធកាល័យមជ្ឃឹមបក្ស ដែលបាន
សំរេចបណ្ដាភារកិច្ច ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ ជាពិសេសគឺ ការបំរើរៀបចំមហាសន្និបាតបក្ស
និង សន្និបាតមជ្ឃឹមចំនួន ៤។ អគ្គលេខា​មានគោលបំណងថា៖ ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ កម្មាភិបាល
បុគ្គលិក ម្នាក់ៗ របស់ខុទ្ធកាល័យមជ្ឃឹមបក្ស បន្តពង្រីកប្រពៃណី សម្រេច ភារកិច្ចដែល
បានប្រគល់ឲ្យដ៏ផ្នលម។ក៏នាព្រឹកថ្ងៃនេះដែរ អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong បានមកសាក
សួសុខ ទុក្ខនិងជូនពរបុណ្យតេត កម្មាភិបាល អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ របស់ ទីភា្នក់ងារ
សារព័ត៌មានវៀតណាម។ថ្លៃមតិក្នុងឪកាសនេះ អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong ឲ្យដឹងថា៖
“ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់។ ប៉ុនតែការផ្លាស់ប្តូរ ត្រូវរាក្សាបានស្ថេរភាព និងការ
អភិវឌ្ឍន៍ដោយឈរ លើគោលការណ៍គឺសារព័ត៌មាន គឺជា រណសិរ្សតស៊ូបដិវត្តន៍ របស់
បក្សនិងរដ្ឋ។ ទីភា្នក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម គឺជាព័ត៌មាន យុទ្ធសាស ការទុកចិត្ត
របស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ