អាល្លឺម៉ង់ប្រគល់ទិន្នន័យលំហភូមិសាស្រ្តនិងឯកសារណែនាំការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រឲ្យវៀតណាម

អាល្លឺម៉ង់ប្រគល់ទិន្នន័យលំហភូមិសាស្រ្តនិងឯកសារណែនាំការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រឲ្យវៀតណាម - ảnh 1
រូពថតៈ​Hoang Anh

(VOVworld)-ទិន្នន័យលំហភូមិសាស្រ្ត ព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឯកសាស្តីអំពី “ការណែនាំគ្រប់គ្រង់ឆ្នេរសមុទ្រ ការពារឆ្នេរសមុទ្រនៅវាលទំនាបទន្លេ Cuu
Long” ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំពីបណ្តាប្រភពផ្សេង ៗគ្នានៅវៀតណាម ព្រមទាំង បណ្តាផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ពីឆ្នាំ១៩០៤។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងផែនទីប្រវត្តិ សាស្រ្តទាំងនេះនិងជួយឲ្យអ្នករៀបចំផែនការយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍន៌
ប្រវត្តិសាស្រ្តតាមបណ្តោយសមុទ្រ។ ទិន្នន័យនិងឯកសារណែនាំទាំងនេះនឹង ជាមូលដ្ឋានព័ត៌មានជួយឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមានសេចក្តីសម្រេចដោយមានប្រសិទ្ធ ភាពចំពោះបណ្តាឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាម។

        ក្នុងពិធីប្រគល់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហូជីមិញ
លោក Nguyen Van Tỉnh អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្ត (ក្រសួង កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៌ជនបទវៀតណាម) បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះព័ត៌មាន
ពោលខាងលើ។ នេះសុទ្ធតែជាឯកសាមានតម្លៃ រួមចំណែកគ្រប់គ្រង់ល្អឆ្នេរ សមុទ្រវៀតណាមនិយាយរួម និងវាលទំនាបទន្លេ Cuu Long និយាយដោយ
ឡែកផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ