សាកលវិទ្យាល័យ​ដំបូងគេ​នៅវៀតណាម ដែល​មានកម្មវិធីបង្រៀន​ភាសាអង់គ្លេស​​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ NEAS របស់អូស្ត្រាលី

សាកលវិទ្យាល័យ​ដំបូងគេ​នៅវៀតណាម ដែល​មានកម្មវិធីបង្រៀន​ភាសាអង់គ្លេស​​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ NEAS របស់អូស្ត្រាលី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១ខែកក្កដា ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃការអប់រំជាតិអូស្ត្រាលី(NEAS) បានប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យគុណភាពកម្មវិធីបង្រៀន ...