ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក - ចិនក្នុងប្រៀបប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រ

ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក - ចិនក្នុងប្រៀបប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រ

(VOVWORLD) - តាំងពីយូរណាស់មកហើយ ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិនគឺជាចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែចាប់ ...
ចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះអាមេរិកដែលបិទការទាញយកកម្មវិធី TikTok និង WeChat

ចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះអាមេរិកដែលបិទការទាញយកកម្មវិធី TikTok និង WeChat

(VOVWORLD) - បើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិក មិនធ្វើការកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួននោះទេ ទីក្រុងប៉េកាំងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ ដើម្បីការពាររាល់ផលប្រយោ ...
សង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យារវាងអាមេរិកនិងចិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង

សង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យារវាងអាមេរិកនិងចិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង

(VOVWORLD) - ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ សីហា សហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនណាដែលប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ សេវ ...
ប្រទេសចិនអាចផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ចាប់ពីចុងឆ្នាំនេះ

ប្រទេសចិនអាចផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ចាប់ពីចុងឆ្នាំនេះ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិចិន (SASAC) បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះទំនងជា នឹងផ្គត់ផ្ ...