ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើកកំពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឥណ្ឌាឡើងកំរិតថ្មី

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើកកំពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឥណ្ឌាឡើងកំរិតថ្មី

(VOV)_”វៀតណាម-ឥណ្ឌា៖សភាពការណ៍ថ្មី ចក្ខុវិស័យថ្មី” ជាប្រធានបទនៃ​​ ​​​សិ​ក្ខាសាលា វិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ ដោយបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិ​ហូជី ...
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ា សកម្មរួមសហការក្នុងយន្តការសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ា សកម្មរួមសហការក្នុងយន្តការសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន

(VOV)_ប្រធានរដ្ឋសភាមីយ៉ាន់ម៉ា លោក Thura U Shwe Mann បាន​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី៥ កញ្ញា តាម​ ...