វៀតណាមអាចជាគំរូដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃការស្តាឡើងវិញក្រោយកូវិដ១៩ នៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង

វៀតណាមអាចជាគំរូដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃការស្តាឡើងវិញក្រោយកូវិដ១៩ នៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង

(VOVWORLD) - យោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរ ជាតិ (IMF) សេដ្ឋកិច្ចរបស់ វៀតណាមគ្រោងនឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា ២,៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០ ...
កសាងរបៀបរបបច្បាប់ឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះជាភារកិច្ចស្នូលរបស់រដ្ឋាភិបាល

កសាងរបៀបរបបច្បាប់ឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះជាភារកិច្ចស្នូលរបស់រដ្ឋាភិបាល

(VOVWORLD) -អញ្ជើញថ្លែងមតិសន្និដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ នា រសៀលថ្ងៃទី៣ខែឧសភានៅទីក្រុងហាណូយនោះ នាយករដ ...