វៀតណាមចូលរួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មដល់ការអភិវឌ្ឍច្បាប់អន្តរជាតិនៅ AALCO

វៀតណាមចូលរួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មដល់ការអភិវឌ្ឍច្បាប់អន្តរជាតិនៅ AALCO

(VOVWORLD) - ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ គណៈប្រតិភូវៀតណាម (រួមមានតំណាងក្រសួងការបរទេស ការពារជាតិ នគរបាលនិងយុត្តិធ ...
សន្និសីទជាន់ខ្ពស់ទ្វីបអាស៊ី- អាហ្រ្វិក២០១៥បានបើកជាផ្លូវការនៅឥណ្ឌូនេស៊ី

សន្និសីទជាន់ខ្ពស់ទ្វីបអាស៊ី- អាហ្រ្វិក២០១៥បានបើកជាផ្លូវការនៅឥណ្ឌូនេស៊ី

(VOVworld)- សន្និសីទជាន់ខ្ពស់ទ្វីបអាស៊ី- អាហ្រ្វិក ២០១៤បានបើកជាផ្លូវការ នាថ្ងៃទី២២មេសានៅទីក្រុង ហ្សាការតារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី។
អាស៊ានផ្ដល់អាទិភាពសំរាប់ការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអាហ្រ្វិក

អាស៊ានផ្ដល់អាទិភាពសំរាប់ការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអាហ្រ្វិក

(VOVworld) - លោក Le Luong Minh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អាស៊ានកំពុងសកម្មពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេស ជាមួយដៃគូថ្មីនានា ជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទ ...
អាមេរិកពង្រឹងនិងបង្កើតកន្លែងឈរជើងនៅអាហ្រ្វិក។

អាមេរិកពង្រឹងនិងបង្កើតកន្លែងឈរជើងនៅអាហ្រ្វិក។

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​អាមេរិក​ Hillary Clinton កំពុង មានដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ ប្រ​ទេស​អាហ្រ្វិក​ចំនួន៦ ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចេបស់លោកស ...