ពិធីទទួលស្គាល់ចម្រៀង Vi Giam ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិធ្វើឡើងនាខែមករាឆ្នាំ ២០១៥

ពិធីទទួលស្គាល់ចម្រៀង Vi Giam ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិធ្វើឡើងនាខែមករាឆ្នាំ ២០១៥

(VOVworld) – ពិធីទទួលប័ណ្ណរបស់ UNESCO ទទួលស្គាល់ ចម្រៀង Vi Giam Nghe Tinh ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីមនុស្ស ជាតិនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនា ...
ចម្រៀងVi-Giamក្នុងបញ្ជីដំណាងនៃបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ មនុស្សជាតិ

ចម្រៀងVi-Giamក្នុងបញ្ជីដំណាងនៃបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ មនុស្សជាតិ

ចម្រៀង​ViនិងGiamរបស់ខែត្រNghe An និងHa Tinhភាគ កណ្តាលវៀតណាមជានិច្ចកាល ផ្សារភ្ចាប់ជាមួយមនោ សញ្ចេតនាសេចក្តីស្នេហារស្រុកកំណើតនិងជីវភា ...
ចម្រៀងប្រជាប្រិយ Vi Giam Nghe Tinh ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិក្ខភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរ៍របស់មនុស្សជាតិ

ចម្រៀងប្រជាប្រិយ Vi Giam Nghe Tinh ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិក្ខភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរ៍របស់មនុស្សជាតិ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា ចម្រៀងប្រជាប្រិយ Vi Giam Nghe Tinh ត្រូវបាន អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់ អ.ស.ប. (UNES ...
UNESCO ពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារស្តីអំពីចម្រៀង vi giam តំបន់ Nghe Tinh របស់វៀតណាម

UNESCO ពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារស្តីអំពីចម្រៀង vi giam តំបន់ Nghe Tinh របស់វៀតណាម

(VOVworld) – តាមផែនការ នៅសម័យប្រជុំលើកទី ៩ ដែល គ្រោងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ទី ២៨ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងប៉ារីស អង្គការអប់រំវិទ ...
វៀតណាមពិនិត្យបញ្ចូលចម្រៀង Vi-giam ដំបន់ដី Nghe Tinh ក្នុងបញ្ជីរាយនាមបេតិកភណ្ឌវប្បធម៏អរូបីន៍ពិភពលោក

វៀតណាមពិនិត្យបញ្ចូលចម្រៀង Vi-giam ដំបន់ដី Nghe Tinh ក្នុងបញ្ជីរាយនាមបេតិកភណ្ឌវប្បធម៏អរូបីន៍ពិភពលោក

ថ្ងៃទី២៣មិនាលោកស្រីNguyen Thi Kim Dungប្រធាន ការិយាល័យវប្បធម៏អរូបីន៍នាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌ វប្បធម៏របស់ក្រសួងវប្បធម៏កីឡានិទេសចរណ៍វៀត ណា ...