ការសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបូក ៣ ជាមួយតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីបូព៌ា

ការសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបូក ៣ ជាមួយតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីបូព៌ា

(VOVWORLD) - នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៣៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ បា ...
ប្រទេសអាស៊ានបូក ៣ វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ាន ទោះបីជាជំងឺកូវីដ១៩មានការវិវឌ្ឍយ៉ាងស្មុគស្មាញក៏ដោយ

ប្រទេសអាស៊ានបូក ៣ វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ាន ទោះបីជាជំងឺកូវីដ១៩មានការវិវឌ្ឍយ៉ាងស្មុគស្មាញក៏ដោយ

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរ ទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung ប្រធាន SOM អាស៊ាន វៀតណាមនិងអនុរដ្ឋមន្រ្តី ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc៖ អាស៊ានបូក ៣ មានប្រពៃណីសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈម

នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc៖ អាស៊ានបូក ៣ មានប្រពៃណីសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈម

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានបូក ៣ ត ...
អាស៊ាន ២០២០៖ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ានបូក ៣ ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាស៊ាន ២០២០៖ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ានបូក ៣ ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ

(VOVWORLD) - ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាម, ប្រទេសកំពុងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងល្អការរីករាលដាលនៃជំងឺ C ...
អាស៊ានបូក៣បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការសារព័ត៏មាន

អាស៊ានបូក៣បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការសារព័ត៏មាន

(VOVworld) - សន្និសិទរដ្ឋមន្រ្តីសារព័ត៏មានអាស៊ាន លើកទី១២ និងសន្និសិទរដ្ឋមន្រ្តីសារព័ត៏មានអាស៊ាន បូក៣លើកទី៣ បានបិទបញ្ចប់នៅរដ្ឋធានី ...