រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់រៀបចំច្បាប់ដែលអនុញាត្តបង្កើនការចម្រាញ់សារធាតុ uranium

រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់រៀបចំច្បាប់ដែលអនុញាត្តបង្កើនការចម្រាញ់សារធាតុ uranium

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៤ មករា គណៈកម្មាធិការគោល នយោបាយកិច្ចការបរទេស និងស​ន្តិសុខនៃរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់ បានប្រកាសថា៖ រដ្ឋសភានៃប្រទេសនេះបាន ...
អ៊ីរ៉ង់ដំណើរការសាកល្បងចំពោះម៉ាស៊ីនធ្វើបង្កើនសារធាតុ uranium ទំនើបថ្មី

អ៊ីរ៉ង់ដំណើរការសាកល្បងចំពោះម៉ាស៊ីនធ្វើបង្កើនសារធាតុ uranium ទំនើបថ្មី

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៧ សីហា នាយកអង្គការ ថាមពលបរមាណូរអ៊ីរ៉ង់ លោក Ali Akbar Saheli បាន ប្រកាសថា៖ ប្រទេសនេះបានដំណើរការសាកល្បង ចំពោះ ...
អ៊ីរ៉ង់បានដំណើរការលុបចោលឃ្លាំងសារធាតុចម្រាញ់ uranium នៃប្រទេសនេះ

អ៊ីរ៉ង់បានដំណើរការលុបចោលឃ្លាំងសារធាតុចម្រាញ់ uranium នៃប្រទេសនេះ

(VOVworld) – អ៊ីរ៉ង់បានដំណើរការលុបចោលឃ្លាំង សារធាតុចម្រាញ់ uranium នៃប្រទេសនេះតាមកិច្ចព្រម ព្រៀងអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរបណ្តោះអាសន្នដែ ...
អ៊ីរ៉ង់នឹងការពារសិទ្ធិចម្រាញសារធាតុ uranium ឲ្យខ្លាំងក្លាថែមទៀត

អ៊ីរ៉ង់នឹងការពារសិទ្ធិចម្រាញសារធាតុ uranium ឲ្យខ្លាំងក្លាថែមទៀត

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៤ មេសា ប្រធានក្រុមចរចារនុយ ក្លេអ៊ែជាមួយក្រុម P5+1 របស់អ៊ីរ៉ងលោក Saeed Jalili បាន ឲ្យដឹងថា៖ លោកខាងលិចត្រូវទទួ ...
អ៊ីរ៉ង់ចៃដន្យប្រកាសបញ្ឃប់កម្មវិធីបង្កើនសារធាតុ uranium

អ៊ីរ៉ង់ចៃដន្យប្រកាសបញ្ឃប់កម្មវិធីបង្កើនសារធាតុ uranium

(VNA) – នាថ្ងៃទី ១៣ តុលា អ៊ីរ៉ង់ចៃដន្យប្រកាសថា៖ ប្រទេសនេះត្រៀមខ្លួនជា ស្រេចបញ្ឃប់កម្មវិធីបង្កើន សារធាតុ uranium នៅកំរិត ២០% ប្រសិន ...
អ៊ីរ៉ង់ចង់ឲ្យលោកខាងលិចដកសំណូមពរបញ្ឈប់ការចម្រាញ់សារធាតុUraniumកំរិត២០%

អ៊ីរ៉ង់ចង់ឲ្យលោកខាងលិចដកសំណូមពរបញ្ឈប់ការចម្រាញ់សារធាតុUraniumកំរិត២០%

VOV- ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ​២៩ឧសភាថា៖​លោកខាងលិចគប្បី ដក សំណូមពរមិនសមហេតុសមផលទារឲ្យ ប្រទេសនេះបញ្ឈប់ការផលិតសារធាតុUraniu ...