ដំណោះស្រាយសមស្របជាមួយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long

ដំណោះស្រាយសមស្របជាមួយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថាន លោក Tran Hong Ha ថ្លែងមតិក្នុងពិធី

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦កញ្ញា នៅខេត្ត Ca Mau បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទបន្សំា
ជាមួយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការគ្រប់គ្រងសរុបធនធានទឹកតំបន់វាលសណ្ត
ទន្លេ Cuu Long។ ថ្លែងមតិបើកសន្និសីទ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថាន លោក
Tran Hong Ha បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបាននិងកំពុង គំរាមកំ
ហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long ៖

        “ចំពោះមុខឥទ្វិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long
បច្ចុប្បន្នលែងសម្បូរជីជាតិដូចមុនទៀតហើយ។​តាមនោះ យើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរគោល
គំនិតដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលមិនចាំបាច់ជំណុះទៅលើការអំណោយផលរបស់ធម្ម
ជាតិនោះទេ គឺត្រូវអាស្រ័យ ទៅលើបញ្ញានិងបច្ចេកទេសជឿនលឿនដើម្បីការអភិ
វឌ្ឍន៍និរន្តរភាព។​ត្រូវប្រែក្លាយ ការលំបាកសាកល្បងឲ្យក្លាយទៅជាឱកាសអភិវឌ្ឍន៍
សម្រាប់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ